Publică un anunț
piatasud.md

Raioanele din sudul ţării vor participa la un proiect transfrontalier în domeniul meşteşugăritului

Raioanele din sudul ţării vor participa la un proiect transfrontalier în domeniul meşteşugăritului

„Renașterea meșteșugurilor autentice populare – moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă” este proiectul transfrontalier, lansat ieri la Iaşi (România).

Acesta va fi realizat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, transmite MOLDPRES

Proiectul va fi implementat în cele opt raioane ale Regiunii de Dezvoltare Sud din R. Moldova şi două județe din România și are ca scop promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric.

„Prin realizarea activităților propuse în cadrul proiectului ne propunem să contribuim la îmbunătățirea potențialului turistic al zonei transfrontaliere din regiunea de sud cu o nouă activitate economică legată de meșteșugurile tradiționale. Suntem convinși că proiectul va deschide o modalitate  de creștere a veniturilor meșteșugarilor de pe ambele părți ale Prutului. Pentru noi toți este importantă dezvoltarea și  păstrarea codului genetic al identității naționale a comunităților, care au moștenit și dezvoltă patrimoniul cultural comun ca urmare a evoluției istorice”,  a menționat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Maria Culeșov.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând din iunie 2020. Valoarea totală a acestuia constituie 110 430 de euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 99 387 de euro, iar restul de 10% reprezintă co-finanțarea partenerilor din proiect.

Partenerii proiectului sunt Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, Delegația Uniunii Europene, Guvernul României, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din R. Moldova.

Articole similare