Publică un anunț
piatasud.md

Raionul Cahul are, în sfârșit, strategie de dezvoltare socio-economică

Raionul Cahul are, în sfârșit, strategie de dezvoltare socio-economică

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2023-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia a fost aprobată de către Consiul Raional Cahul în cadrul ședinței din 16 martie 2023.

Viziunea strategiei este că în anul 2030, Raionul Cahul va deveni o regiune prosperă, digitalizată, cu o dinamică pozitivă în dezvoltarea economică, sector privat competitiv și agricultură performantă. Acesta va avea o infrastructură modernă și acces la utilități pentru toate categoriile de populație. O regiune atractivă din punct de vedere turistic, care valorifică eficient potențialul natural și resursele energetice alternative, oferind populației un mod confortabil de viață și bunăstare.

Obiective

Unul dintre obiectivele strategiei este dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, iar obiectivele specifice includ reabilitarea și extinderea infrastructurii de transport, dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și sanitație, consolidarea și capacitarea serviciului regional de management al deșeurilor și reabilitarea fondului locativ și amenajarea spațiilor publice.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea calității serviciilor publice, iar obiectivele specifice includ modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ, îmbunătățirea serviciilor culturale la nivel de raion, diversificarea serviciilor și infrastructurii de protecție socială, dezvoltarea infrastructurii de ocrotire a sănătății și diversificarea serviciilor de tineret și sport a raionului.

Confrom planului, se intenționează:

  • Crearea unui sistem integrat de management al deșeurilor funcțional, care ar costa aproximativ 500 000 000 lei.
  • Conectarea până în 2027 a opt localități la apeduct, ceea ce va costa în jur de 250 000 000 lei.
  • Până în 2024 în Cahul va circula cel puțin un autobuz SMART.
  • Salubrizarea și amenajarea lacului ”Frumoasa”  cu crearea zonei de agrement până în 2030. Buget 300 000 000 lei
  • Construcția apartamentelor sociale pentru cadre didactice prin PPP-uri, 10 000 000 lei.

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2023-2030 poate fi accesată aici.

Implementarea strategiei va fi monitorizată și evaluată de către o comisie special creată care va evalua periodic gradul de realizare a obiectivelor și măsurilor stipulate în Planul de acțiuni.

Aceste documente au fost elaborate cu asistența logistică oferită de Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” finanțat de Uniunea Europeană și au fost supuse audierilor publice în data de 28 februarie 2023. Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere a avizat, de asemenea, aceste documente.

Amintim că ultimul document strategic a expirat în anul 2020.

Articole similare