Publică un anunț
piatasud.md

Republica Moldova a fost inclusă de UE în lista revizuită a țărilor terțe pentru cetățenii cărora se recomandă eliminarea restricțiilor de călătorie

Republica Moldova a fost inclusă de UE în lista revizuită a țărilor terțe pentru cetățenii cărora se recomandă eliminarea restricțiilor de călătorie

La 1 iulie 2021 Uniunea Europeană a actualizat lista țărilor-terțe, rezidenții cărora nu ar trebui să fie afectați de restricțiile temporare aplicate în contextul pandemiei covid-19 la frontierele externe ale UE în ceea ce privește călătoriile neesențiale. Republica Moldova de rând cu alte țări a fost inclusă în această listă. Restricțiile de călătorie urmează a fi eliminate treptat de către statele membre ale Uniunii Europene.

Totodată, lista aprobată la nivelul UE are statut de recomandare aplicabilă față de 25 din 27 state membre ale Uniunii. Recomandarea dată nu se aplică direct, ci urmează să fie implementată prin deciziile individuale ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale statelor spațiului Schengen.

Danemarca nu a participat la adoptarea recomandării, dar poate decide să o aplice. De asemenea, Irlanda nu a participat la adoptarea recomandării și nu este legată de prevederile acesteia. Adițional, Elveția, Liechtenstein, Islanda și Norvegia urmează să aplice recomandarea în calitate de state ale spațiului Schengen.

În acest context, cetățenii Republicii Moldova și cei cu reședința legală în țara noastră vor putea efectua călătorii neesențiale în statele spațiului Schengen, fiind în posesia unui rezultat negativ al testului PCR pentru diagnosticarea COVID-19 în forma solicitată de autoritățile statului de destinație, care a fost efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de traversarea frontierei statului respectiv.

Vor fi scutiți de obligația deținerii rezultatului negativ al testului PCR pentru diagnosticarea covid-19 următoarele categorii de persoane: personalul din sectorul transporturilor; lucrătorii transfrontalieri și persoanele vaccinate împotriva covid-19, în cazul în care statul de destinație acceptă dovada vaccinării.

În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene recomandă consultarea la etapa planificării unei călătorii a alertelor săptămânale publicate pe pagina web a ministerului de externe la compartimentul „Călătorește în siguranță: MAEIE explică restricțiile de călătorie peste hotare”, precum și politicile companiilor de transport avia, rutier sau feroviar pentru pasageri.

Totodată, rămân valabile cerințele aplicate în contextul regimului fără vize cu UE, inclusiv deținerea pașaportului biometric valabil, confirmării destinației și scopului călătoriei, asigurării medicale și mijloacelor financiare suficiente.

Republica Moldova a fost inclusă în lista Uniunii Europene în contextul îmbunătățirii situației pandemice aferente covid-19, în special cu referire la numărul total al cazurilor noi notificate raportat la 100 000 de locuitori pe parcursul a 14 zile, tendința stabilă sau în scădere în privința apariției cazurilor noi, rata de testare și rata testelor pozitive. Lista menționată este actualizată o dată la două săptămâni. În cazul înrăutățirii situației epidemiologice Republica Moldova ar putea fi exclusă din această listă.

MAEIE atrage atenție pe această cale, că includerea Republicii Moldova în lista revizuită a țărilor terțe pentru care ar trebui eliminate restricțiile de călătorie și recunoașterea în statele membre ale UE a certificatelor de vaccinare eliberate de către Republica Moldova reprezintă două procese separate, care nu se substituie unul pe altul.

Diplomația Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile naționale continuă promovarea obiectivului recunoașterii certificatelor de vaccinare moldovene de către statele membre ale UE printr-o decizie unilaterală a unui stat membru al UE sau printr-o înțelegere bilaterală cu Republica Moldova.

Concomitent, sunt purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene în vederea clarificării procedurii viitoare de echivalare la nivelul Uniunii Europene a certificatelor emise în statele terțe cu certificatul digital al UE privind COVID.

Articole similare