Publică un anunț
piatasud.md

Salvatorii atenționează: Crește pericolul producerii cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii și incendiilor

Salvatorii atenționează: Crește pericolul producerii cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii și incendiilor

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea  comunităţii locale, care presupune şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi minimalizare a riscului de intoxicații cu produse ale arderii și incendii. 

În perioada sezonului rece, creşte pericolul producerii cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii și incendiilor din cauza instalațiilor de încălzire utilizate, se spune într-un comunicat emis de către IGSU. 

Pentru înlăturarea pericolului de intoxicație cu produse ale arderii și incendiu care apare din cauza exploatării în condiţii necorespunzătoare a sobelor sau a altor mijloace de încălzire, atenționăm privind respectarea următoarelor măsuri specifice:

 • Organizați testarea și verificarea de către o persoană specializată a sobelor și echipamentele termogeneratoare ce funcționează pe bază de combustibil gazos;
 • Verificați, curăţați şi reparați coşurile de fum în caz de necesitate, premergător  sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie;
 • Verificați cu atenţie sobele şi coşurile de evacuare a fumului, urmărind ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită pătrunderea scânteilor cu incendierea ulterioară a materialelor combustibile din apropiere;
 • Nu utilizați sobele fără uşiţe la focare sau cenuşare precum şi nu utilizați lemne mai lungi decît vatra sobei;
 • Mențineți uşiţele focarului şi cenuşarului închise în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid;
 • Nu depozitați material combustibil peste consumul curent în încăperile în care sunt amplasate sobe;
 • Nu lăsați copiii nesupravegheaţi sau cu uşa încuiată în încăperi unde funcţionează mijloace de încălzit;
 • Nu utilizați cahla pentru a opri trecerea căldurii din sobă în coşul de fum;
 • Nu aprindeți focul în sobe prin turnare ori stropire cu lichide combustibile;
 • Nu uscați hainele sau alte materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a acestora;
 • Asigurați ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate echipamente termogeneratoare ce funcționează pe bază de combustibil gazos, alimentate cu gaze naturale;
 • Nu blocați canalul de ventilare şi/sau a coşului de fum.
 • Instalaţi detector de fum şi/sau detector de gaze.

Articole similare