Publică un anunț
piatasud.md

Se caută Consultant Național Inginer local de lucrări civile pentru regiunea Cahul

Se caută Consultant Național Inginer local de lucrări civile pentru regiunea Cahul

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (numit în continuare Program) se bazează pe Decizia Comisiei Europene de Implementare a Programului Anual de Acțiuni 2018 în favoarea Republicii Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Obiectivul general al Programului de cinci ani rezidă în consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova prin facilitarea dezvoltării locale socioeconomice inteligente, verzi, incluzive, durabile și integrate și îmbunătățirea standardelor de trai ale cetățenilor în regiunile-cheie: Cahul și Ungheni.

Întru realizarea acestui obiectiv, Programul va aborda decalajul urban-rural și disparitățile regionale, va stimula creșterea economică și crearea locurilor de muncă, va renova și moderniza infrastructura socială și tehnică în unele locații din regiunile-cheie selectate (orașe mai mici și sate), ținând cont de schimbările climatice și perspectiva de gen în activitățile Programului.

Descrierea contractului:          

Un (1) Inginer local de lucrări civile pentru regiunea Cahul

Denumirea proiectului: Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (finanțat de UE)

Perioada contractului/serviciilor: februarie 2020 – decembrie 2022 (volumul de lucru estimat: până la 320 de zile lucrătoare)

DOMENIUL DE ACTIVITATE, RESPONSABILITĂȚILE ȘI DESCRIEREA ACTIVITĂȚII ANALITICE PROPUSE

Obiectivul general al consultanței este de a sprijini Programul EU4MOLDOVA: regiuni-cheie în eforturile sale de a oferi asistență tehnică și de a dezvolta capacitățile în rândul autorităților publice locale și a comunităților vizate, în dezvoltarea și evaluarea infrastructurii și a lucrărilor civile, în conformitate cu codurile naționale de construcție și standardele tehnice, asigurând investiții de capital rentabile și utilizarea eficientă a resurselor.

Pentru a asigura realizarea obiectivelor specifice și implementarea tuturor activităților planificate, Programul caută să angajeze un Inginer local de lucrări civile, calificat și cu experiență, care să execute lucrările aferente contractului în regiunea Cahul. 

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Calificări academice:

 • Studii universitare în inginerie civilă, aprovizionare cu apă și canalizare sau arhitectură, sau alt domeniu conex relevant.

Ani de experiență:

 • Cel puțin 7 ani de experiență de muncă în domeniul ingineriei civile sau al aprovizionării cu apă și canalizare, sau al iluminatului stradal, sau alt domeniu conex relevant;
 • 5 ani de experiență vastă în construcția infrastructurilor la scară mică și lucrări civile, de preferință renovarea clădirilor, a rețelelor de apă și canalizare sau alte domenii conexe;
 • Abilități practice de lucru cu softuri profesionale similare cu WinSmeta și înțelegerea principiului calculării costurilor lucrărilor în baza metodei resurselor;
 • Cunoașterea aprofundată a legislației naționale cu privire la lucrările de construcție;
 • Experiența de colaborare cu agențiile ONU și/sau organizații internaționale, și/sau proiecte/programe de dezvoltare finanțate de donatori/europene va fi considerată drept un avantaj temeinic.

Competențe:

 • Utilizarea computerului, inclusiv cunoașterea produselor MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Nivel înalt de responsabilitate și capacități de organizare, abordare creativă la rezolvarea problemelor;
 • Abilități excelente de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a respecta termenele-limită și de a stabili priorități pentru mai multe sarcini;
 • Abilitatea de a păstra confidențialitatea informațiilor cu caracter de serviciu și apărarea intereselor angajorului (în acest caz PNUD);
 • Este necesară o cunoaștere excelentă a limbilor română și rusă, scrise și vorbite. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități diverse, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați în mod special să aplice.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul „Supporting Documents”): https://sc.undp.md/jobdetails/2148/

Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică standard și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării.

Articole similare