Publică un anunț
piatasud.md

Ședința Comitetului de sub-bazin Frumoasa-Crihana: realizări, provocări și priorități

Ședința Comitetului de sub-bazin Frumoasa-Crihana: realizări, provocări și priorități

Activitățile realizate pe parcursul anului 2022 privind implementarea Planului de management al sub-bazinului Frumoasa-Crihana, precum și pașii care urmează a fi întreprinși în 2023, au fost subiectele principale de pe agenda ședinței Comitetului de sub-bazin Frumoasa-Crihana din 25 ianuarie curent.

Evenimentul a fost organizat de AO EcoContact în parteneriat cu AO CCE Cahul în cadrul proiectului Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”, finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare din fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

La eveniment au participat membrii Comitetului de sub-bazin Frumoasa-Crihana, inclusiv autoritățile publice locale din comunitățile parte a sub-bazinului, reprezentanți ai Agenției de Mediu Sud, ai Agenției ”Apele Moldovei”, ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ai Consiliului raional Cahul ș. a.

Printre realizări au fost menționate: finalizarea procedurii de avizare și aprobare a Planului de management al sub-bazinului Frumoasa Crihana, inclusiv desfășurarea procedurii de evaluare prealabilă privind Evaluarea Strategică de Mediu (ESM) al acestuia, achiziționarea și inițierea pregătirilor pentru instalarea Centralelor Electrice Fotovoltaice pe acoperișurile a trei grădinițe din localitățile Manta, Slobozia Mare și Giurgiulești; inițierea lucrărilor de reconstrucție a clădirii administrative (sediul vechi) a Î. S. Rezervația naturală ”Prutul de Jos”; elaborarea paginii web a Rezervației biosferei ”Prutul de Jos”: https://prutuldejos.md/. Totodată, în lista priorităților se înscrie și crearea plantațiilor forestiere de protecție în cadrul primăriilor Andrușul de Jos și Vadul lui Isac, raionul Cahul. 

De asemenea, la ședință, au fost discutate aspecte privind acordarea de către A.O. Ecocontact a suportului juridic în soluționarea problemelor de mediu stringente din localitățile parte a Comitetului, precum: gestionarea deșeurilor, poluarea mediului prin deversarea apelor uzate, arderea deșeurilor ș. a.

În cadrul ședinței, au fost prezentate și mai multe tematici pentru propunerea de grant de valoare mică, stabilită în conformitate cu măsurile prevăzute în Planul de management al sub-bazinului Frumoasa-Crihana, precum și condițiile de aplicare, valoarea grantului și perioada de implementare a activității propuse, care urmează a fi implementată până la finalul proiectului.

O altă activitate desfășurată în cadrul întrunirii a vizat prezentarea propunerilor privind integrarea măsurilor de mediu în cadrul strategic de dezvoltare a comunităților, cu participarea persoanelor responsabile de protecția civilă din cadrul primăriilor. 

Articole similare