Publică un anunț
piatasud.md

Sergiu Cornea: Reforma trebuie să se concentreze pe stabilirea unor criterii clare pentru autosuficiența colectivităților locale

Sergiu Cornea: Reforma trebuie să se concentreze pe stabilirea unor criterii clare pentru autosuficiența colectivităților locale

Sergiu Cornea, doctor habilitat în științe politice, rector la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, și-a exprimat opinia referitoare la Strategia de reformă a administrației publice pentru perioada 2023-2030.

Acesta propus trei căi de rezolvare a problemei fragmentării teritoriale a Republicii Moldova. Prima cale este consolidarea voluntară, a doua cale este cooperarea intercomunală, iar a treia cale este crearea cadrului normativ favorabil pentru cooperarea în cadrul euroregiunilor.

„Republica Moldova are un mare avantaj că peste 80 la sută din teritoriu este pasibil de a participa la această cooperare. Statutul acesta de stat candidat pe care noi îl avem ar putea fi folosit cu maximum randament.”

Totodată, Sergiu Cornea a adăugat că este important să se acorde atenție capacității colectivităților locale de a fi autosuficiente.

„Reforma administrației publice trebuie să se concentreze pe stabilirea unor criterii clare pentru autosuficiența colectivităților locale, iar numărul acestora va putea fi discutat ulterior”, a menționat rectorul.

Propunera sa vizează depășirea fragmentării teritoriale și promovarea cooperării între diferitele comunități locale, în scopul dezvoltării lor durabile și eficiente.

Precizăm că astăzi la Cahul a avut loc audierea Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030. La audieri au participat reprezentanții autorităților locale din raioanele Cantemir, Taraclia și Cahul, dar și reprezentanți ai societății civile.

CITEȘTE ȘI: Ion Dolganiuc despre reforma autorităților publice: Capacități sunt – nu este motivație

Proiectul Strategiei reprezintă viziunea Guvernului privind transformarea administrației publice centrale și locale, în contextul aderării la Uniunea Europeană și noilor realități socio-economice. 

Documentul prezintă un set de politici publice unitar, coerent și cuprinzător care descrie viziunea, scopul, obiectivele, acțiunile și resursele necesare pentru realizarea reformei până în 2030. Necesitatea de reformare complexă a administrației publice centrale și locale vine din provocarea continuă cu care se confruntă acestea, și anume: capacitatea administrativă limitată, generată de atractivitatea limitată, de sistemul de salarizare fragmentat și incoerent, de limitările sistemului de recrutare, promovare, evaluare al funcției publice.

Proiectul Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030 este disponibil pentru consultări publice pe portalul www.particip.gov.md, la următorul link: https://bit.ly/3jt5YMB

Până la 17 februarie, Cancelaria de Stat va sistematiza toate propunerile de modificare a noii strategii pentru elaborarea documentului final propus spre aprobare în ședință de Guvern.

Articole similare