Publică un anunț
piatasud.md

Serviciul Vamal atenționează asupra noilor reglementări privind mașinile cu numere străine

Serviciul Vamal atenționează asupra noilor reglementări privind mașinile cu numere străine

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a atenționat persoanele fizice rezidente și cele nerezidente, care au introdus în Republica Moldova un mijloc de transport declarat prin acțiune, despre obligativitatea respectării reglementărilor legale. Acestea prevăd că, din 1 ianuarie 2021, pe teritoriul țării este interzisă vânzarea mijlocului de transport declarat prin acțiune, donarea acestuia, transmiterea prin moștenire, oferirea spre închiriere/subînchiriere, darea în comodat, gajarea sau punerea la dispoziția unei alte persoane, transmite MOLDPRES.

Aceste acțiuni pot fi realizate pe teritoriul Republicii Moldova doar cu acordul organului vamal, după achitarea drepturilor de import. Nerespectarea acestor condiții se sancționează conform legislației în vigoare.

În conformitate cu prevederile Codului Contravențional al Republicii Moldova, ”nerespectarea condițiilor de derulare a regimului vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport declarate prin acțiune, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul Republicii Moldova”.

De asemenea, în cazul în care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de legislație, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau vândut la piese, fapt confirmat prin documente justificative sau prin declarația pe propria răspundere a persoanei), organul vamal va încasa drepturile de import, în conformitate cu Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice.

Articole similare