Publică un anunț
piatasud.md

Sindicatele solicită majorarea salariile cu 30 % pentru angajații în domeniul sănătății

Sindicatele solicită majorarea salariile cu 30 % pentru angajații în domeniul sănătății

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) trage un semnal de alarmă asupra stării precare a sistemului medical din țară, marcată de un deficit acut de personal calificat și o remunerare insuficientă a angajaților.

În contextul Zilei Lucrătorului Medical și Farmacistului, celebrată pe 16 iunie, CNSM a solicitat o majorare cu 30% a salariilor de funcție pentru personalul medical din domeniul sănătății și asistenței sociale, începând cu 1 iulie 2024.

Potrivit CNSM, chiar dacă se întreprind unele măsuri de îmbunătățire, sistemul medical din țară se confruntă în continuare cu multiple provocări, cum ar fi deficitul cadrelor medicale, care în anul 2023 a constituit circa 2000 de medici și 3000 de asistenți medicali și moașe, deopotrivă cu vârsta medie înaintată a personalului medical (20% de medici și 13% de asistenți medicali), mai cu seamă din sectorul rural.

„Guvernul, prin angajamentul său ferm, a întreprins mai multe măsuri de susținere a angajaților din sistem și atragere a tinerilor specialiști, recunoscând valoarea și meritul angajaților din sănătate în dezvoltarea societății și îmbunătățirea calității vieții. Apreciem înalt inițiativa Guvernului de susținere a tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice, care vor fi repartizați în mediul rural, care a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 5 iunie curent”, se arată în scrisorile adresate conducerii Republicii Moldova.

 „Considerăm că atractivitatea sistemului de sănătate necesită a fi privită și sub aspectul motivării muncii acestora pentru menținerea cadrelor medicale calificate. Conform prevederilor legislației în domeniul salarizării, angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și celor finanțați din bugetul de stat, un medic specialist în asistența medicală urgentă prespitalicească, cu o vechime de până la 10 ani, beneficiază de un salariu de funcție de 12020 de lei sau 9775,42 lei net, un medic de familie beneficiază lunar de un salariu net de 11942,21 lei, un asistent/asistentă medical/ă de doar 7149,96 lei, salarii care sunt mult mai inferioare decât cele acordate medicilor și asistenților medicali din România, motiv pentru care mulți dintre tineri preferă să se angajeze în țara vecină”, subliniază președintele CNSM.

Totodată, potrivit liderului sindical, din cauza volumului de lucru sporit, prezenței riscurilor psihosociale în activitate, care afectează starea de sănătate a angajaților prin stres și stări de anxietate, responsabilității înalte, necesității de a activa peste orele de program, și remunerării nemotivante, în raport cu munca depusă, este dificilă atât menținerea specialiștilor cu experiență, cât și atragerea celor tineri.

Menționăm că problemele din sistemul de sănătate au fost abordate de Consiliul Republican al Federației Sindicale „Sănătatea”, convocat la data de 17 aprilie curent. Potrivit datelor incluse în raportul de activitate al Federației pentru anul 2023, în instituțiile medicale din subordinea Ministerului Sănătății, la 31 decembrie 2023, activau 9830 de medici și 18672 personal medical mediu, iar asigurarea cu cadre medicale la 10 mii locuitori rămâne în continuare insuficientă și reflectă lipsuri și tendințe îngrijorătoare.

Articole similare