Publică un anunț
piatasud.md

Specialişti serviciilor desconcentrate se întorc în Consiliul urbanistic al oraşului Cahul!

Specialişti serviciilor desconcentrate se întorc în Consiliul urbanistic al oraşului Cahul!

Decizia de a exclude reprezentanţii serviciilor desconcentrate din Consiliul urbanistic a oraşului a fost anulată de instanţă, ca fiind ilegală.

Instanţa s-a pronunţat pe data de 2 februarie 2016, anulând decizia nr. 3/38 – XXV din 11.11.2015 „Despre introducerea unor modificări în componenţa Consiliului urbanistic al oraşului Cahul, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr. 2/27-XXV din 30.09.2015 ”. în hotărârea sa, instanţa s-a pronunţat şi asupra deciziilor privind aprobarea regulamentelor şi a componenţei Consiliilor de administrare a întreprinderilor municipale al oraşului.

Astfel, decizia prin care Iorga-Acciu Efrosiniaarhitectul-şef al raionului Cahul; Ion Nebunuşeful Inspecţiei de Stat Teritoriale în Construcţii Cahul Sud; Lisenco Vladimirmedicul-şef sanitar de Stat al raionului Cahul; Moldovanu Vladimirşeful Direcţiei Agenţiei Ecologice Cahul şi Caraja Ion, şeful Direcţiei Situaţii Excepţionale Cahul au fost excluşi din componenţa Consiliului urbanistic iar consilierii orăşeneşti Sergiu Renţa, Alexandr Jeliuc şi Pavel Anton au fost incluşi în Consiliu – a fost anulată.

Solicitat telefonic, Nicolae Dandiş, Primarul oraşului Cahul ne-a comunicat că urmează să se revină la componenţa iniţială a Consiliului Urbanistic şi că decizia instanţei nu va influenţa nici o decizie a Consiliului orăşenesc Cahul adoptată cu avizul Consiliului Urbanistic.

„Deciziile Consiliului urbanistic au un statut consultativ, iar toate deciziile care au primit aviz de la Consiliul urbanistic au fost discutat şi în comisiile de specialitate ale Consiliului orăşenesc. În aşa mod, nu a fost încălcată norma legală ” ne-a comunicat domnul Primar. 

Hotărârea instanţei nu este definitivă, aceasta poate fi atacată timp de 30 de zile la Curtea de Apel.  

Articole similare