Publică un anunț
piatasud.md

STUDII DE MASTER ANTREPRENORIALE MODERNIZATE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

Antreprenoriat și Administrarea Afacerii este programul de studii superioare de master al cărui curriculum este modernizat și pilotat, deja de  2 ani, în cadrul Programului European Erasmus+ 2014-2020 KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, proiectulNr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA( Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior), cu acronimul ReSTART.

Scopul proiectului este de a integra și îmbunătăți nevoile de învățare digitală și de antreprenoriat ale studenților, cadrelor didactice și afacerilor locale pe baza internaționalizării, a parteneriatelor strategice și a cooperării inovatoare, în cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul. 

     Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial modernizat asupra studenților ciclului II master și a cadrelor științifico-didactice, prin valorificarea experienței avansate în domeniu, în instituțiile de învățământ superior din cadrul consorțiului. Disciplinele modernizate de la acest program sunt:

  • Antreprenoriat și leadership – 5 credite ECTS;
  • Econometrie și statistica economică – 5 credite ECTS;
  • Analiza strategică și strategii concurențiale de firmă – 5 credite ECTS;
  • Dezvoltarea inovațională a întreprinderilor – 5 credite ECTS;
  • Sisteme de management al calității – 5 credite ECTS;
  • Gestiunea financiar-contabilă – 5 credite ECTS.

Cursurile modernizate sunt plasate pe E-platforma instituțională MOODLE – http://e-learning.usch.md/

În cadrul acestui proiect masteranzii au beneficiat de 2 ori pe an de lecții predate de experți internaționali în domeniul antreprenoriatului și administrării afacerilor din România de la Universitatea Politehnică din București, Universitatea „ANGEL KANCHEV” din Ruse, Bulgaria, Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia, Agenția Universitară a Francofoniei, Romănia. 

În cadrul acestui proiect, prin colaborare cu Direcția Ocuparea Forței de Muncă Cahul, în persoana Dnei Sarsaman Eugenia, a fost organizat Tîrgul locurilor de muncă, unde au fost invitați – agenți economici, asociații profesionale, instituții de stat specializate din Regiunea de Sud a republicii. Unde angajatorii au putut să-și expună oferta ocupațională.

Un beneficiu major acest proiect a adus și cadrelor științifico-didactice implicate în implementarea proiectului, deoarece a oferit transferul practicilor inovatoare de predare și învățare prin dezvoltarea abilităților antreprenoriale și digitale în cadrul a 2 Sesiuni de „Training a Profesorilor” organizate de Universitatea Politehnică din București (România)  și Universitatea Tehnică din Kosice(Slovacia).

O altă oportunitate de dezvoltare și perfecționare a abilităților antreprenoriale o oferă masteranzilor și Concursul Planurilor de afaceri desfășurat în cadrul proiectului, unde masteranzii elaborează și prezintă în fața partenrilor europeni ideiile lor de afaceri, avînd drept feed-back recomandări de îmbunătățire.

Articole similare