Publică un anunț
piatasud.md

Tarife suplimentare! Află cât vor plăti cahulenii pentru branșarea și debranșarea la serviciul de apă și canalizare

Tarife suplimentare! Află cât vor plăti cahulenii pentru branșarea și debranșarea la serviciul de apă și canalizare

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Cahul”, la 10.05.2023, în rezultatul examinării solicitării S.A. „Apă-Canal Cahul” nr. 114 din 28.03.2023 și a Notei de argumentare elaborată de Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Aceste tarife reglementează costurile pentru anumite servicii secundare legate de alimentarea cu apă și canalizare, furnizate de companie și sunt pentru diverse servicii și categorii de branșamente interne, conducte și conexiuni, în funcție de diametrul acestora și de materialul din care sunt realizate (oțel, polietilenă etc.).

Citește și: A fost majorat tariful pentru apa și canalizare pentru consumatorii casnici! Cahulenii vor plăti 33.27 lei pe m3

Astfel:

Tariful pentru branșarea instalațiilor interne de apă ale consumatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă, variază în dependență de diametru și materialul din care este făcută țeava:

 • Pentru consumatorii casnici de la 936,30 lei până la 3278,66 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici de la 940, 67 lei până la 63359,57 lei fără TVA

Tariful pentru racordarea instalațiilor interne de canalizare ale consumatorilor la rețeaua publică de canalizare executat de operator:

 • Pentru consumatorii casnici 846,11 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici de la 846,11 lei până la 4156,76 lei fără TVA

Tariful pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă în cazul când consumatorii au asigurat execurarea branșamentelor de apă:

 • Pentru consumatorii casnici de la 219,53 lei până la 2304,11 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici de la 223,90 lei până la 23985,24 lei fără TVA

Tariful pentru racordara la rețeaua publică de canalizare, în cazul când consumatorii au asigurat executarea racordurilor la canalizare:

 • Pentru consumatorii casnici 136,70 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici 136,70 lei fără TVA

Tariful pentru reconectarea la rețeauna publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare și/sau a clauzelor contractuale:

 • Pentru consumatorii casnici 200,18 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici de la 200,18 lei până la 220,94 lei fără TVA

Tariful pentru reconectarea la rețeaua publică de canalizare a instalațiilor interne de canalizare ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de ultilizare și/sau a clauzelor contractuale:

 • Pentru consumatorii casnici 207,21 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici 207,21 lei fără TVA

Tariful pentru deconectarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă a instalațiilor interne de apă, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă:

 • Pentru consumatorii casnici 108,39 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici de la 108,39 lei până la 114,39 lei fără TVA

Tariful pentru deconectarea de la rețeaua publică a instalațiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepția cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public de canalizare:

 • Pentru consumatorii casnici 133,17 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici 133,17 fără TVA

Tariful pentru reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a intalațiilor interne de apă, care anterior au fost deconectate la solicitarea consmatorului:

 • Pentru consumatorii casnici 92,48 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici de la 92,48 lei până la 109,95 lei fără TVA

Tariful pentru reconectarea publică de canalizare a intalațiilor interne de canalizare, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului:

 • Pentru consumatorii casnici 87,17 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici 87,17 lei fără TVA

Tariful instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului:

 • Pentru consumatorii casnici 100,07 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici de la 100,07 lei până la 155,69 lei fără TVA

Tariful pentru demontarea, remontarea și sigilarea contorului la solicitarea consumatorului:

 • Pentru consumatorii casnici 162,69 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici de la 162,69 lei până la 193,98 lei fără TVA

Tariful pentru demontarea, expertiza metrologică, remontarea și sigilarea contorului în cazul când consumatorul solicită efectuarea expertizei metrologice, iar în rezultatul expertizei se constată că contorul corespunde normelor:

 • Pentru consumatorii casnici 266,18 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici 222,35 lei fără TVA

Tariful pentru demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului și instalarea unui alt contor, în cazul când contorul deteriorat nu poate fi reparat:

 • Pentru consumatorii casnici 510,35 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici 446,44 lei fără TVA

Sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator:

 • Pentru consumatorii casnici 75,39 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici de la 75,39 lei până la 77,60 lei fără TVA

Eliberarea la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte și de pe proiect, prezentate de consumator oeratorului:

 • Pentru consumatorii casnici 8,86 lei fără TVA
 • Pentru consumatorii noncasnici 8,86 lei fără TVA

De hotărârea ANRE s-a luat act în cadrul ședinței Consiliului Raional Cahul din 16 iunie 2023, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SA „Apă-Canal” Cahul, iar ajustarea tarifelor conform Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a R.Moldova, a fost pusă în seama directorului general interimar al SA „Apă-Canal Cahul”, dl Moldovanu Vladimir.

Am solicitat responsabililor de relații cu presa SA „Apă-Canal” Cahul un șir de concretizări privind noile modificări a tarifelor, și anume:

1. Ce înseamnă pentru cahuleni aprobarea acestor tarife?

2. Cine dintre cetățeni este afectat de această decizie?

3. Care e efectul economic asupra întreprinderii SA „Apă-Canal” Cahul?

4. Cu cât s-au modificat tarifele, în cazul în care acestea erau stabilite anterior?

Persoana responsabilă care administrează pagina de Facebook și profilul oficial SA „Apă-Canal” Cahul, ne-a îndemnat să înaintăm un demers oficial la care va fi oferit un raspuns în decurs de 14 zile.

Articole similare