Publică un anunț
piatasud.md

Termoizolarea fațadei Grădiniței nr. 1 din Cahul. O firmă din Comrat a devenit câștigătoare a licitației după ce a contestat rezultatele inițiale

Termoizolarea fațadei Grădiniței nr. 1 din Cahul. O firmă din Comrat a devenit câștigătoare a licitației după ce a contestat rezultatele inițiale

În luna mai 2022, Primăria mun. Cahul anunță o licitație deschisă, cu valoarea estimativă de circa 3.351 mii lei fără TVA pentru achiziția a lucrărilor de „Construcția acoperișului și termoizolarea fațadelor blocurilor la Grădinița de copii nr. 1 ”Ghiocel”, str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul (etapa II – termoizolarea fațadelor)”.

Am analizat procedura de achiziții, caietele de sarcini, dar și  ofertele care au fost înaintate către autoritatea locală. Despre modul în care a avut loc achiziția și cine a obținut contractele de „Construcția acoperișului și termoizolarea fațadelor blocurilor la Grădinița de copii nr. 1 ”Ghiocel”, str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul (etapa II – termoizolarea fațadelor)”, citiți în continuare. 

Ce prevede documentația de atribuire

Potrivit anunțului de participare publicat de Primăria mun. Cahul, termenul de executare a contractului ar fi de maxim 6 luni, operatorii economic ar urma să prezinte o garanție bancară pentru ofertă de 1% din valoarea ofertei. Cifra minimă de afaceri solicitată de autoritatea contractantă (legea permite ca cifra minimă de afaceri ar putea fi stabilită de maxim 6.6 milioane lei) este de 3.5 milioane lei . 

Totodată, o cerință inclusă în caietul de sarcini a fost „Confirmare privind vizita obiectului”, confirmare care ar urma să fie eliberată de către responsabilii din cadrul Primăriei Cahul. 

Criteriul e evaluare aplicat pentru atribuirea contractului : cel mai bun raport calitate-preț, iar pentru stabilirea celui mai bun raport, autoritatea contractantă a stabilit 4 factori e evaluare: 1. Valoarea ofertei (80%); Experiență similară, cu prezentarea contractelor similare cu o valoare minimă de 2 milioane lei (10%); Deținerea certificatelor ISO (5%) și perioada de garanție asupra lucrărilor minim 24 luni  (5%).

De menționat că în criteriile privind eligibilitatea nu se regăsește „Deținerea certificatelor ISO”, iar operatorul economic care le deține, are din start 5 puncte (procente) punctaj suplimentar la evaluarea ofertelor. Această abordare a autorității contractante permite accesul la achiziție și pentru companiile care nu dețin certificate ISO, iar în cazul oferirii unui preț mai mic, acestea ar putea să obțină contractul de achiziții. 

Ce presupun lucrările

Conform caietului de sarcini, lucrările sunt împărțite pe 3 domenii generale: Fațade, Tâmplarii și Pereu. 

Lucrările la fațadă presupun desfacere tencuieli pe o suprafață de 640 m2; Grunduirea suprafețelor și tencuieli de 2 cm grosime pe suprafața de 400 m2; Termoizolarea exterioară a pereților clădirii cu plăci de vată minerală de 10 cm grosime, densitatea de  145kg/m3, pe o suprafață de 2044 m2; Aplicarea manuală a Grindului de cuarț „Gleta” și tencuieli exterioare de 2-3 mm cu amestec TINC pe suprafața totală de 2160 m2. 

De asemenea au fost incluse lucrări de placare a pereților din plăci de ceramica-granit pe suprafața de 94 m2, dar și repararea și Placarea cu plăci din granit ceramic a treptelor din cadrul instituției.  

Lucrările de tâmplărie prevăd înlocuirea ferestrelor și ușilor  din masă plastică cu suprafața de 14,3 m2 și respectiv 24 m2 și confecționarea și montarea unei uși din metal. 

Lucrările la pereu presupun turnarea pardoseli din beton cu grosimea de 10 cm pe suprafața totală de 585 m2. 

Cine a participat la licitație

La licitație au participat două companii: 

Lifestar – Com SRL cu oferta de 2 762 852,20 MDL fără TVA

VIZOL- STUDIO SRL cu oferta de 3 183 273,86 MDL fără TVA

Potrivit deciziei inițiale a grupului de lucru pe achiziții a Primăriei mun. Cahul, contractul a fost atribuit Lifestar – Com SRL care a propus o ofertă cu circa 421 mii lei mai puțin decât VIZOL- STUDIO SRL. 

Decizia de atribuire nu a convenit VIZOL- STUDIO SRL. și a fost contestată conform procedurii la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.  

Potrivit contestației, VIZOL- STUDIO SRL specifică aspecte ce tin de neconformitatea ofertei depuse de concurent, și anume:

1. Contrar prevederilor art. 64 din Documentația Standard pentru realizarea achizitiilor publice de lucrări (aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 69/2021), SRL „Lifestar-Com” nu a atasat la ofertă împuternicirea. 

2. Un alt aspect ce tine de neconformitatea ofertei tine de faptul că propunerea tehnică nu corespunde cerintelor din documentația de atribuire și anume la prezentarea ofertei nu a fost prezentat graficul privind execuția lucrărilor. 

3. Al treilea aspect, referitor la neconformitatea ofertei, are în vedere calculul salariului muncitorilor in domeniul construcțiilor, care prevede, conform datelor Biroului National de Statistică pentru trimestrul IV 2021, unde salariul brut este de 8775,00 lei/169 ore rezultă 51,92 lei/oră.

Totodată, operatorul economic denunță anumite încălcări referitor la cerințele de calificare: 

„Considerăm că și la acest capitol SRL  „Lifestar-Com” nu le-a întrunit asa cum a fost prezentat în anuntul de participare. Primăria municipiului Cahul, prin anuntul de participare la licitație, în pct. 16.17 a solicitat documentul – confirmare privind vizita obiectului. Confirmarea se va elibera în bir. 315 pentru operatorii economici care vor efectua obiectele expuse la licitație”. 

VIZOL- STUDIO SRL solicită anularea deciziei autorității contractante privind atribuirea contractului companiei SRL „Lifestar-Com”  și obligarea Primăria municipiului Cahul să reevalueze ofertle, depuse în cadrul licitației în cauză. 

Drept argumente principala la solicitările expuse în contestație, primăria mun. Cahul a specificat că împuternicirea și graficul de executare a lucrărilor au fost prezentate de Lifestar-Com la data de 1 iulie ca urmare a solicitării din partea autorității.

„Referitor la confirmarea privind vizita de lucru, secretarul grupului de lucru a  precizat în cadrul ședinței privind evaluarea ofertelor, că S.R.L. „Lifestar-Com” nu a  vizitat obiectul și nici nu a solicitat documentația tehnică spre a fi studiată, în perioada  de până la data-limită de depunere a ofertelor. Asemenea confirmare nu a fost eliberată companiei  SRL „Lifestar-Com”, dar grupul de lucru a considerat aceasta ca fiind o „abatere  neînsemnată” de la documentația de atribuire” se spune în răspunsul Primăriei Cahul. 

SRL „Lifestar-Com” a venit de asemenea cu argumente privind învinuirile aduse, inclusiv cu motivare lipsei certificatului de vizită la obiect: „Referitor la confirmarea privind vizita de lucru, secretarul grupului de lucru a  precizat în cadrul ședinței privind evaluarea ofertelor, că SRL „Lifestar-Com” nu a  vizitat obiectul și nici nu a solicitat documentația tehnică spre a fi studiată, în perioada  de până la data-limită de depunere a ofertelor. Asemenea confirmare nu a fost eliberată companiei  SRL „Lifestar-Com”, dar grupul de lucru a considerat aceasta ca fiind o „abatere  neînsemnată” de la documentația de atribuire”.

După analiza solicitărilor și argumentelor din ambele părți, Agenția a dispus: 1. Se admite contestația nr. 02/620/22 din 15.08.2022, depusă de către „Vizol – Studio” SRL, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1652257711346 din 01.06.2022, privind achiziția „Construcția acoperișului și termoizolarea fațadelor blocurilor la Grădinița de copii nr. 1 ,,Ghiocel”, str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul (etapa II – termoizolarea fațadelor)”, inițiată de către Primăria municipiului Cahul; 

2. Se anulează decizia nr. 21056285 din 08.08.2022 de atribuire a contractului aprobată în rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD- 1652257711346 din 01.06.2022, privind achiziția „Construcția acoperișului și termoizolarea fațadelor blocurilor la Grădinița de copii nr. 1 ,,Ghiocel”, str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul (etapa II – termoizolarea fațadelor)”, inițiată de către Primăria municipiului Cahul, inclusiv toate actele subsecvente acesteia; 

3. Se obligă Primăria municipiului Cahul, ca măsură de remediere, în termen de până la 10 zile de la recepționarea prezentei decizii, să reevalueze oferta operatorului economic „Lifestar Com” SRL primită în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD- 165225771134. Potrivit Tender.gov.md6 din 01.06.2022, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii; 

4. Se obligă Primăria municipiului Cahul, în termen de 3 zile din data adoptării măsurilor de remediere dispuse prin prezenta decizie, să raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea acestora, cu anexarea actelor confirmative în acest sens. 

Astfel, conform deciziei Nr. 03D-568-22 Data: 12.09.2022, contractul a fost atribuit VIZOL- STUDIO SRL

Profilul companiei câștigătoare 

Potrivit datelor IDNO.md, Societatea cu Răspundere Limitată VIZOL- STUDIO SRL este fondata de Igor Zaharia și având adresa juridică în mun. Comrat. 

Întreprinderea a fost înregistrată în anul 2001 și are un spectru mai larg de genuri de activitate cum ar fi și servicii publicitate, comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei, a textilelor, a încălțămintei și articolelor din piele, dar și activități conexe construcțiilor. 

Potrivit tender.gov.md, compania în anul 2022 a înregistrat 7 contracte de achiziții, la o valoare totală de circa 10 milioane lei. Din cele 7 achiziții revendicate, 5 sunt implementate în raionul Cahul, dintre care 3 cu Primăria mun. Cahul. 

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare