Subscribe la telegramul nostru
Telegram

Transportul de colete și bagaje neînsoțite: Ce reguli trebuie respectate în vamă

Transportul de colete și bagaje neînsoțite: Ce reguli trebuie respectate în vamă

Toate bunurile transportate prin intermediul coletelor sau bagajelor neînsoțite trebuie să fie declarate controlului vamal.

Potrivit Serviciului Vamal, mecanismul de trecere a bunurilor şi a mijloacelor de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoanele fizice este stabilit de Regulamentul cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1185/2003. Prevederile legale indicate în Regulament se extind asupra tuturor persoanelor fizice (rezidenţi, nerezidenţi) care deplasează peste frontiera vamală bunuri, precum şi mijloace de transport destinate uzului personal, transmite bizlaw.md

Bunuri expediate de către proprietar (posesor) sau la indicația lui, care sunt deplasate peste frontiera vamală de către transportator şi nu sunt însoțite de către proprietar (posesor) se califică drept bagaje neînsoțite, în temeiul unui document eliberat de proprietarul bunurilor sau unei dovezi de încheiere a contractului respectiv de transport.

La introducerea bagajului neînsoțit pe teritoriul vamal, persoana fizică sau transportatorul are obligația de a declara şi achita drepturile de import, pe principii generale, organului vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat. Una din condiții pentru permiterea introducerii bunurilor respective este ca acestea să nu fie destinate activității comerciale sau de producție.

Controlul vamal al bagajelor neînsoțite se efectuează numai în prezența unui reprezentant împuternicit legal al posesorului bagajului, iar transportarea coletelor sau bagajelor neînsoțite peste frontiera vamală nu se admite fără reprezentantul legal al posesorului. Reprezentantul posesorului bagajului neînsoțit poate fi oricare persoană fizică cu capacitatea juridică deplină şi care dispune de actul ce confirmă dreptul său de a reprezenta acest bagaj.

Alte informații referitor la prevederile legale privind importul/exportul bagajului neînsoțit pot fi consultate accesând ”Bagajul neînsoțit”.

Articole similare