Publică un anunț
piatasud.md

Turismul verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre va fi dezvoltat și promovat în cadrul unui proiect transfrontalier

Turismul verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre va fi dezvoltat și promovat în cadrul unui proiect transfrontalier

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” implementează în perioada decembrie 2020 – iunie 2023 proiectul transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; municipiul Reni, Ucraina și județul Galați, România)”.

Acesta este implementat în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Moldova), Primăria Reni (Ucraina) și Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați (România).

Obiectivele proiectului, prezentate joi, 8 aprilie, la conferința de lansare, țin de dezvoltarea și promovarea turismului transfrontalier verde pentru obținerea de beneficii socio-economice reciproce de către comunitățile din bazinul Mării Negre pe sectorul dunărean Galați-Cahul-Reni. 

„Ne-am propus scopuri și obiective realiste. Sperăm foarte mult că în procesul de implementare a proiectului viziunile stabilite vor fi realizate și desfășurate cu succes. Ne dorim ca în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre să avem activități economice ale operatorilor de turism și mulți turiști”, a spus la conferința de lansare Liubomir Chiriac, managerul proiectului, directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Republica Moldova.

Ana Maria Munteanu, Ofițerul de proiect de la Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” a menționat că proiectul este unul ambițios. Totodată, și-a exprimat speranța că toate obiectivele propuse vor fi duse la capăt, în condițiile stării de pandemie de la nivel mondial. 

Potrivit Nataliei Caraus, șefa Secției cooperare regională a Direcției asistență externă din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, proiectul vine să realizeze unele idei stabilite de către Guvernul Republicii Moldova, vine cu soluții la problemele majore ale turismului din regiune și vine să dezvolte acest turism, sa-l facă să devină unul mai ecologic și mai responsabil din punct de vedere social. 

„Noi avem un potențial turistic foarte mare și ne dorim să-l valorificăm. Avem resurse naturale unice, o moștenire culturală bogată. Sunt premise foarte frumoase de dezvoltare a unui turism verde”, a spus Igor Plehov, primarul orașului Reni, Ucraina.

Vicepreședintele raionului Cahul, Valentina Șevcenco, a declarat că acest proiect va contribui la îmbunătățirea potențialului turistic al raionului Cahul. „Locurile turistice din Cahul au o valoare inestimabilă și este strict necesar să fie valorificate și promovate”, a spus vicepreședintele raionului Cahul.

Carmelia Dragomir, de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România, a afirmat că instituția pe care o reprezintă a acceptat să fie parte a proiectului din dorința de a avea turism verde în regiune. „Avem oportunități, avem cu ce ne mândri și trebuie să le punem în valoare”, a spus Carmelia Dragomir.

Vitalie Sochircă, expertul în turism al proiectului, a declarat că activitățile proiectului sunt axate pe dezvoltarea politicilor, crearea și consolidarea unui cluster turistic transfrontalier între Cahul (Moldova), Reni (Ucraina) și Galați (România), care ar stimula dezvoltarea turismului verde la frontieră, ar crește calitatea serviciilor turistice, a numărului de turiști în regiune și ar îmbunătăți calitatea vieții comunităților din regiune. 

Potrivit expertului, proiectul va contribui la îmbunătățirea politicilor transfrontaliere, stabilirea unui mediu de afaceri atractiv pentru turism și la realizarea, la nivel transfrontalier, a unei platforme de dialog eficiente între instituții și de la o persoană la alta. Totodată, va fi creat un ghid privind turismul transfrontalier, accentul fiind pus pe turismul ecologic; o hartă cu trei rute turistice transfrontaliere; o broșură informativă pentru turiști; dar și un program comun pentru dezvoltarea turismului transfrontalier în raionul Cahul, raionul Reni și județul Galați. 

Vitalie Sochircă a mai spus că vor fi desfășurate instruiri, mese rotunde și ateliere de lucru pentru consolidarea capacităților furnizorilor de servicii turistice, ale autorităților locale și regionale, în domeniul turismului verde transfrontalier. La fel, vor fi efectuate vizite de studiu și realizate podcast-uri tematice privind privind turismul verde în regiune și oportunitățile de antreprenoriat, dar și un studiu privind buna vecinătate de-a lungul sectorului dunărean al celor trei entități.

Expertul economic al proiectului, Veaceslav Ioniță, a spus la rândul său că proiectul prevede dezvoltarea unui turism verde transfrontalier intensificând relațiile regionale dintre cele 3 țări, dar și reducerea decalajului de dezvoltare economică în regiune. 

Coordonatorul proiectului, Ana Znaceni, a menționat că în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre există un potențial turistic considerabil care poate fi valorificat, în special turismul ecologic. La fel, a spus că nivelul de dezvoltare al infrastructurii turistice este 

Proiectul transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina și județul Galați, România)”, BSB 817 este implementat de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Moldova), Comitetul Executiv al Consiliului Local al or. Reni (Ucraina) și Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați (România). Proiectul este parte a Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” și este cofinanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina. 

Acest comunicat de presă a fost produs cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina și județul Galați, România)”, BSB 817 și nu poate fi, în niciun caz, luat pentru a reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare