Publică un anunț
piatasud.md

Turismul verde și patrimoniul istoric – un pas important pentru dezvoltarea Bazinului Mării Negre

Turismul verde și patrimoniul istoric – un pas important pentru dezvoltarea Bazinului Mării Negre

Proiectul GreeTHiS „Turismul verde și patrimoniul istoric – un pas important pentru dezvoltarea Bazinului Mării Negre (GreeTHIS)”, este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Durata  proiectului este de 30 luni și reunește parteneri din 6 țări: Bulgaria, Moldova, Ucraina, Grecia, Georgia și România.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 13 decembrie 2018 la Varna, Bulgaria. 

Astfel suntem deja în al doilea an de activități în cadrul acestui proiect. De-a lungul acestei perioade s-au atins mai multe rezultate propuse, activități realizate, etc. Au fost efectuate întîlniri transnaționale în trei dintre cele 6 țări partenere: Bulgaria, Moldova și Ucraina. Scopul acestora a fost de a crea oportunități de dezvoltare, de schimb de idei și experiență cu colegii lor și se concentrează pe prezentarea patrimoniului cultural național, a barierelor dar și constrângerile cu care se confruntă în procesul de lucru.

De asemenea au fost organizate 3 workshop-uri care au avut ca scop realizarea indicatorului principal al proiectului și anume – Consolidarea oportunităților de afaceri transfrontaliere în sectoarele de turism și cultură. La acestea au fost invitați arhitecți, reprezentanți ai APL, experți și specialiști în domeniul turismului, primari, reprezentanți ai mass mediei, etc.

Totodată au fost efectuate 3 vizite de studiu la obiective de interes istoric și cultural din regiunea Cahul. Aceste au avut scopul de a examina potențialul turistic al regiunii ce urmează a fi transformat în destinații de turism ecologic. 

Astfel, a fost evaluat impactul asupra grupurilor țintă, au fost evaluate tipurile de servicii și produse care vor trebui dezvoltate pentru a putea spori turismul cultural. Fiecare dintre ele s-a axat pe o anumită zonă, prima dintre ele a vizat orașul Cahul și a fost organizat un traseu care a prezentat câteva clădiri de interes istoric și cultural situate în zona centrală a orașului. 

Unele dintre aceste clădiri vor fi incluse în turul virtual. 

Cea de-a doua vizită a fost organizată ca un traseu turistic în cadrul căruia au fost vizitate mai multe obiective turistice reprezentative pentru sudul Moldovei cum ar fi Colinele de Aur, Casa Dorului din Văleni, Lacul Beleu, Monumentul în memoria Bătăliei de la Cahul situat la intrarea în orașul Vulcănești, Valul lui Traian, Vinăria Vinia Traian, etc. 

Ce-a de-a treia vizită a vizat 5 Muzee din raionul Cahul: Muzeul Ținutului Cahul, Muzeul de Istorie și Etnografie și Muzeul Pîinii din s. Văleni, Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Slobozia Mare și Muzeul din satul Cucoara. 

La evenimente au participat părți interesate, reprezentanți ai comunității locale, membrii echipei de proiect ai ACTIE, reprezentanți ai IMM-urilor locale dar și ai Autorităților Publice Locale.

Cînd vorbim de realizările proiectului, una dintre acestea este și crearea Ghidului Virtual  – un instrument produs  în cadrul proiectului ce are ca scop sensibilizarea populației cu privire la necesitatea protejării patrimoniului cultural și natural. 

Acesta este un instrument interactiv care va permite vizitatorilor localizarea obiectivelor pe hartă, să facă un tur virtual în toate cele 6 țări din cadrul proiectului, în acele locații care sunt incluse în tur și, de asemenea, să le descopere istoricul și să dezvăluie informații captivante despre fiecare zonă în parte. 

Acest ghid își propune să îmbunătățească cunoștințele trecutului comun al regiunilor transfrontaliere ale Mării Negre din Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România și Ucraina.

De asemenea a fost efectuat un Studiu de Piață cu privire la tehnologiile inovatoare pentru eficiența energetică și de protejare a climei, pentru clădirile și zonele istorice din țările Bazinului Mării Negre. 

Deoarece dezvoltarea economică a ţărilor s-a reflectat de-a lungul timpului şi în creşterea consumului de energie, trebuie găsite soluții pentru a reduce acest consum inclusiv prin măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirilor de patrimoniu. 

Clădirile istorice necesită abordări specifice de eficientizare energetică pentru a nu fi afectat aspectul acestora.

În urma realizării acestui studiu au fost propuse tehnologii eficiente și materiale inovative pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor, inclusiv a clădirilor istorice protejate.

Articole similare