Publică un anunț
piatasud.md

UE // LANSAREA APELULUI II DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE GRANTURI LOCALE AL UE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD

UE // LANSAREA APELULUI II DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE GRANTURI LOCALE AL UE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul”, la data de 23 noiembrie 2020, lansează Apelul II de proiecte în cadrul Programului de granturi locale al UE pentru Regiunea de Dezvoltare Sud.

Programul de Granturi Locale (PGL) se realizeazăîn cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Apelul II de granturi este focusat pe proiecte care vin să sprijine și să aprofundeze intervențiile de abilitare a cetățenilor în regiunile în care se implementează proiecte finanțate de Uniunea Europeană „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice” implementate în cooperare cu proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, dar și să sporească rezistența populației regiunii la situațiile de criză. 

Bugetul pentru Apelul II constituie suma de 87000 Euro sau circa 1700000 MDL. Vor fi contractate 3 OSC-uri pentru implementarea proiectelor în următoarele condiții:

  1. Abilitarea cetățenilor din orașul Basarabeasca în domeniul eficienței energetice. Bugetul proiectului –10000 Euro
  2. Abilitarea cetățenilor din orașul Leova și localitățile raionului Leova (Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui) în domeniul asigurării cu servicii de apă și canalizare. Bugetul proiectului – 30000 Euro;
  3. Abilitarea cetățenilor din localitățile Regiunii de Dezvoltare Sud în scopul creșterii rezistenței la situații de criză. Bugetul proiectului- 47000 Euro

La data de 27 noiembrie 2020, orele 14.00, CRAION CONTACT-Cahul va organiza prin intermediul platformei Zoom o sesiune de informare a OSC-urilor interesate. Linkul de acces:

https://us02web.zoom.us/j/86091932477?pwd=dzl5T2tTVmkzc1p0MnNKMlZDQVNvQT09

Procedura de aplicare:

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line, pe paginawww.eu4civilsociety.mddosarul, care va conține cel puțin următoarele documente:

1.    Propunerea de proiect;

2.    Bugetul proiectului în MDL, TVA cota 0;

3.    Profilul organizației;

4.    CV-urile echipei de implementare;

5.    Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale de la Agenția Servicii Publice, din anul 2020;

6.    Copia statutului înregistrat al organizației;

7.    Situațiile financiare pentru ultimul an depuse la Biroul Național de Statistică.

Modelele de formulare pentru propunerea de proiect, buget și profilul organizației pot fi descărcate pe pagina web https://eu4civilsociety.md/ro/page/sud . De asemenea, pentru consultare găsiți aici Ghidul solicitantului de finanțareîn care sunt menționate detaliat toate condițiile de aplicare.

Termenul de aplicare pentru OSC-urile din RDS este de 14 decembrie 2020, iar contractarea estimativă a OSC-urilor selectate va fi cu cel târziu 1 februarie 2021. 

Informații suplimentare vor fi furnizate pe site-ul CRAION CONTACT-Cahul, site-ul proiectului www.eu4civicsociety.md și pagina de Facebook https://www.facebook.com/contactcahul.  

Pentru detalii: 

tel.: + 373 299 84 84 2
e-mail: contact_cahul@yahoo.com 

Persoane de contact: Silvia Strelciuc – Director Executiv, Lupan Cristina – Manager de proiect

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partener al proiectului în regiunea de dezvoltare Sud este CRAION CONTACT-Cahul, care implementează proiectul „Suport în abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” în raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia în perioada octombrie 2019 – septembrie 2021.

Articole similare