Publică un anunț
piatasud.md

Un consilier raional contestă demisia lui Ion Groza. //VIDEO

Un consilier raional contestă demisia lui Ion Groza. //VIDEO

Sergiu Rența, consilier raional Cahul a contestat la OT Cahul a Cancelariei de Stat decizia prin care președintele raionului Cahul, Ion Groza, a fost demis.

Contestația a fost depusă astăzi dimineața, în aceasta, alesul local solicită efectuarea controlului de legalitate a deciziei Consiliului raional Cahul nr. 17 din 28.03.2019 „Cu privire la demisia din funcția de președinte al raionului Cahul a dlui Ion Groza”.

Potrivit demersului înaintat, Sergiu Rența menționează că consiliul raional Cahul a luat doar act de demisia depusă de Ion Groza, dar nu a aprobat demisia acestuia. 

Totodată, este contestat și punctul 2 din decizie și anume împuternicirea vicepreședintelui Sergiu Drangoi să exercite atribuțiile președintelui Raionului Cahul, până la alegerea unui nou președinte al raionului. 

„Consider că în această materie, stabilind interimatul funcției de președinte al raionului, consiliul a depășit limitele legale ale dreptului discreționar li arbitrar a investit vecepreședintele raionului să exercite atribuțiile președintele raionului” este menționat în demers.

Totodată, drept argument este adus art. 43 alin. (1) lit. k) și l) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală , articol ce prevede atribuțiile consiliului raional. 

Articolul 43. Competenţele consiliului raional
 k) alege, în condiţiile prezentei legi, preşedintele raionului;
 l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;

Petiția Consilierului raional urmează să fie analizată de către OT Cahul a Cancelariei de stat în termenii prevăzuți de lege.

Vedeți mai jos copiile demersurilor dar și a deciziei CR Cahul din 28.03.2019

Reamintim că la data de 28 martie 2019, Consiliul raional Cahul a luat act de cererea de demisie din funcția de președinte al raionului Cahul, depusă de Ion Groza. Demisia vine după ce acesta a fost ales Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, după alegerile din 24 februarie 2019.

Articole similare