Publică un anunț
piatasud.md

Unitatea pentru Implementarea Proiectelor IFAD acordă suport financiar pentru agricultori

Unitatea pentru Implementarea Proiectelor IFAD acordă suport financiar pentru agricultori

UCIP IFAD acordă suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole după cum urmează:

 1. Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 7500 dolari SUA per beneficiar;
 2. Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15000 dolari SUA per solicitant de grant.

Tipuri de investiții eligibile sunt:

 • Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată:
 • Echipament pentru agricultura conservativă:
 • Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
 • Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție;
 • Echipament de producere a energiei solare în zona de producere:
 • Mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice:

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

 1. sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale controlate de autoritățile din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;
 2. mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
 3. au cel puțin un an de experiență în domeniu;
 4. suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 50 ha;
 5. cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate și/sau arendă cumulativ max. 50 ha.;
 6. posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
 7. nu au datorii la bugetul de stat. În cazul existenței datoriilor la bugetul de stat, solicitanți de grant vor prezenta o confirmare de la organele de resort privind eșalonarea acestora;
 8. dispun de mijloace financiare suficiente pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea grantului indicată.

Detalii privind procedura de aplicare la grant le puteți găsi Aici.

Articole similare