Tema emisiunii: Situația actuală din cadrul Programului de granturi locale în Regiunea de Dezvoltare Sud.