Publică un anunț
piatasud.md

Vlad Căşuneanu: Noi nu creăm locuri de muncă – noi trebuie să creăm condiţii care vor susține dezvoltarea raionului

Vlad Căşuneanu: Noi nu creăm locuri de muncă – noi trebuie să creăm condiţii care vor susține dezvoltarea raionului

nterviu cu Vicepreşedintele Raionului Cahul pe probleme economice.

Care au fost aşteptările din in momentul in care aţi fost numit in aceasta funcţie?

Aşteptările au fost că, vor fi mult mai puţine probleme care necesită rezolvare urgentă. Nimeni nu aşteaptă când vei fi gata pregătit, că trebuie să te acomodezi, să înveți, etc., aici trebuie să te implici și să rezolvi. 

Mai este și o altă situație că avem insuficiente resurse umane în Consiliu, avem funcții vacante.  Pe parcurs au fost mai multe reorganizări a structurilor, inclusiv disponibilizări, ceea ce a micşorat componenţa Consiliului, inclusiv și pe unele domenii de care eu sunt responsabil.  Practic, nu ajung specialiști pe unele segmente foarte importante, ori că unele funcții au fost reduse pe parcurs, la fel si faptul că unele funcții nu sunt atractive din cauza salariului mic, a volumului mare de lucru și, respectiv, unii specialiști preferă să-și caute locuri de muncă peste hotarele țării, iar pentru tinerii absolvenţi nu este atractiv.

Mi-am început activitatea profesională ca inspector fiscal-jurist la Inspectoratul Fiscal de Stat pe județul Cahul în 1998 , apoi am activat în secția Controlul legalității actelor din cadrul Prefecturii județului Cahul, iar din anul 2000 am activat în domeniile apropiate segmentului de care sunt azi responsabil: agricultură şi business. Am activat în cadrul Programului Naţional Pământ. Făceam parte dintr-o structură înființata spre sfârșitul Programului, care avea drept scop soluționarea litigiilor patrimoniale ce ţinea de împroprietărirea cu cotele de teren echivalente și a cotelor-părți valorice: relaţiile dintre noii proprietari, crearea întreprinderilor de întreprinzători, rezolvarea litigiilor dintre vecinii terenurilor, transmiterea în arenda a terenurilor si cotelor-părți valorice, tranzacţiile cu terenurile agricole si alte bunuri, medierea și soluționarea litigiilor prin instituția arbitrilor aleși, consultanță și participare ca apărător în instanțele judecătorești, etc. 

În domeniul agriculturii, am continuat activitatea și în cadrul Centrului de Dezvoltare a Pieţii Funciare şi de Imobil. După aceasta a urmat Asociaţia Producătorilor Agricoli “AgroUnic-Cahul”, parte componentă a Uniunii Republicane a Producătorilor Agricoli “UniAgroProtect”. 

În această organizaţie promovam produsele autohtone, acordam ajutor în aprovizionarea cu materie primă, studii de marketing, dezvoltarea afacerilor în agricultură, atragerea investiților și noilor tehnologii pentru dezvoltare,  se înfiinţau noi întreprinderi cu diferite forme organizatorico-juridice, consultanță juridică, organizarea seminarelor, conferințelor, expozițiilor, proiect finanțat de programul USAID. Experienţa căpătată îmi ajută astăzi foarte mult, a fost o şcoală care nu se învaţă într-o zi. 

Ce ţine de domeniul businessului, pot să vă spun că am activat în domeniul antreprenoriatului, am avut o întreprindere individuală, am activat ca manager în mai multe structuri, întreprinderi cu capital mixt, din Rusia si Ucraina. O bogată experienţă în management am obţinut-o și în cadrul Centrului de Postă Cahul, filiala Poșta Moldovei, ude am activat în calitate de director. Deasemenea, am activat și în domeniul transportului internațional de mărfuri. Această experiență mi-a adus si ea plusurile sale. Am călătorit în mai multe ţări, am văzut foarte multe lucruri, care la noi în Moldova încă nu sunt, însă este posibil a le implementa și a le dezvolta, trebuie doar sa ne-o dorim, trebuie sa permitem investitorilor să investească în țara noastră, și în aşa fel creând noi locuri de muncă, bine-plătite și cu condiții decente de muncă. Trebuie să ne schimbăm și noi, trebuie să ne învățăm noi înșine să muncim și să producem, conform cerințelor pieții contemporane. Epoca greblei a trecut, suntem în era tehnologiilor noi.  

Acest background mi-a permis să accept această funcţie, cu toate că sunt jurist de formare.  

Cu ce se ocupă vicepreşedintele de raion responsabil de domeniul agricol și economic? 

Funcţia de vicepreşedinte de raion pe domeniul economic are multe atribuţii și se răsfrânge peste mai multe domenii decât cel economic.. Aici, asigurarea implementării politicilor economice, politici în domeniul dezvoltării sectorului agricol, inclusiv implementării proiectelor investiționale, construcțiilor și reparația imobilelor, drumurilor, eficientizării energetice, cadastru. Președinte sau vicepreședinte al câtorva comisii, precum: situații excepționale; achiziții de mărfuri și servicii; siguranța traficului rutier; de privatizare; pentru acordarea dreptului de deservire a rutelor suburbane de călători, ș.a.

Cu regret Consiliul Raional a rămas fără specialist în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), aceasta ne stopează în anumite activități și nu este bine să nu avem implicare, deoarece acest sector este foarte important pentru dezvoltarea regiunii.

Domeniul atragerea proiectelor investiţionale. La moment avem mai multe proiecte care se află în faza de implementare cum ar fi de ex. proiectul privind regionalizarea întreprinderii Apă Canal Cahul și îndeplinirea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru 2012 – 2017, componenta aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare. Proiect în discuţie, finanţat de ODIMM (Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) pentru crearea unui incubator de afaceri  în Cahul; înființarea Rezervației biodiversității „Prutul de Jos”, conform Planului național de stat; Crearea Parcului Industrial; la fel pe agenda consiliului este și înființarea Zonei Economice Libere Cahul, aceste și multe alte proiecte se afla azi pa agenda de lucru a consiliului. Sigur, ca această activitatea trebuie să fie permanent în căutarea noilor surse de finanțare pentru anumite probleme, noi nu avem deficit de astfel de probleme în regiune, nu le vede doar acela care nu vrea. 

Până la numirea mea în funcţie pe multe domenii lucrul era început. La moment sunt în dezvoltare programe guvernamentale în domeniu de care răspund, de ex. programul finanţat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Acum suntem la faza II ce ţine de aprovizionarea cu apă a com. Lebedenco, cu extinderea ulterioară până la Alexandru Ion Cuza.

Totodată, pot să vă informez că a fost selectat agentul economic care va efectua construcţia tronsonului de la r. Prut până la staţia de captare pentru IM Apă Canal Cahul, care urmează să devină o întreprindere regională. La fel este anunțat concursul de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pentru selectarea companiei care va efectua un studiu de fezabilitate pentru construcția unei staţii noi de epurare luând în calcul proiectul de extindere a rețelelor de apă și canalizare.

Totodată, ne preocupă problema privind stabilirea hotarelor dintre unităţile administrativ teritoriale din raionul Cahul, aceasta fiind încă una dintre atribuţiile funcţiei pe care o deţin. De mai mult timp există probleme cu stabilirea hotarelor dintre oraşul Cahul cu satele Roşu şi Crihana Veche. Încercăm să intervenim astfel ca să soluționăm pozitiv si această problemă..

In ce stare se afla domeniul de care răspundeţi la acest moment?

Actualmente, aceste domenii, starea lor este arhicunoscută de către toți. Cine nu cunoaște în ce stare se află agricultura, businessul mic și mijlociu, exodul masiv a forțelor de muncă peste hotarele țării, instabilitatea politică, necunoașterea perspectivei și viziunilor clare pentru ziua de mâine. Noi avem nevoie de stabilitate politică și o politică bine aranjată pentru aceste domenii, atunci vom avea și dezvoltare și o legătură mai strânsă cu subiecții acestor domenii. Lipsește dialogul între APL și domeniul real al economiei. Statul ar fi necesar să creeze condiții pentru dezvoltare, să lichideze monopolizarea unor segmente din economie, să creeze condiții egale pentru toți.  

Noi nu creăm locuri de muncă – noi trebuie să creăm condiţii și să primim decizii care vor susține dezvoltarea raionului. Dacă ţine de competenţa Consiliului, noi pregătim şi înaintăm proiecte de decizii pentru aprobare către Consiliul Raional. Ideile de proiecte trebuie să vină atât de la noi, cât și de la oricare cetățean sau grup de cetățeni și, dacă aceste proiecte întrunesc toate componentele unui proiect și ele sunt fiabile și cu impact, atunci ele vor fi acceptate. Aici e și marele rol care-i revine și societății civile.

Cum vedeţi dezvoltarea domeniului în continuare? Priorităţile principale de activitate.

Acum lucrăm asupra dezvoltării parcului industrial, zonei economice libere, căutăm posibilități pentru a atrage investitori străini. Regiunea noastră este favorabilă pentru potenţialii investitori din cauza amplasării geografice, ieșire spre România, Ucraina, ieșire si spre Dunăre și Marea Neagră. Avem două Universități, şcoli profesionale tehnice şi forţă de muncă, oameni harnici. Noi trebuie sa valorificăm aceste oportunități.  

Care este situaţia cu întreprinderile municipale fondate de Consiliul raional?

Unele întreprinderi create de Consiliul raional Cahul nu au avut rezultate și sunt în proces de lichidare, altele au fost înstrăinate, unele sunt în activitate, însă starea lor economico-financiară lasă de dorit, sunt sub monitorizare și se lucrează pentru a le menține și a le dezvolta. de exemplu, Fabrica de Brânzeturi din Cahul la care sau făcut mai multe schimbări legate de  componența consiliul de administrare, management  etc. Vrem să crem în cadrul acestei întreprinderi o structură de management bine pusă pe roate, să procurăm ceva nou din utilaj, să diversificam gama de produse. 

Acolo unde statul fondează întreprinderi,implică funcționari și colaboratori să coordoneze şi monitorizeze activitatea, și, ca de regulă, implică consilierii raionali, atunci întreprinderea are soarta de a fi pierdută.  Însă, odată ce ele există vom face tot posibilul ca această întreprindere (n.r. Fabrica de Brânzeturi din Cahul) să nu fie pierdută cum a fost pierdut Aeroportul Internaţional Cahul, Pepiniera piscicolă, etc. 

Tendinţa actuală este să dezvoltăm parteneriate public – private. Nu trebuie să se implice statul în activitatea antreprenorului. Noi urmează să creăm condiţii şi să asigurăm dezvoltarea normală a întreprinderilor.

Toţi aceşti ani de activitate a întreprinderilor municipale create de Consiliul raional, administraţia locală nu a avut parte de venituri de pe urma activităţii acestora.  Toate dividendele care urmau a fi vărsați în bugetul local erau întorşi întreprinderilor pentru a fi investiţi în dezvoltarea lor. Însă acest fapt nu a dat rezultatele așteptate.  

Principalele acţiuni pe care urmează să le faceţi în următorul an de activitate?

Eu mă conduc de programele și strategiile de dezvoltare elaborate de consiliul raional, pe termeni mici și de lungă durată, la fel sunt implicat în rezolvarea problemelor zilnice. 

Vreau să contribui la îmbunătățirea calitativă a serviciilor prestate de specialiştii care activează în Consiliu. Specialiştii care îi avem nu trebuie să îi pierdem şi doresc să atragem specialişti tineri care să se implice pe anumite domenii.  Dacă nu vom avea oameni bine pregătiţi nu putem aştepta performanţă. 

Vreau să soluţionăm problemele din întreprinderile consiliului raional, vreau să dezvoltăm noi afaceri, inclusiv în domeniul agricol, comerț şi prestări servicii. Consiliul Raional Cahul urmează să se implice mai activ în susţinerea antreprenorilor locali, trebuie sa fim un coagulator pentru mediul de afaceri. 

În domeniul construcţiilor, vreau să avem un buget care ne va permită să avem și drumuri bune și construcţii bune, racordate la toate utilitățile, să avem cazangerii moderne și econome pentru spitale, grădinițe, școli, să ne preocupăm de termoizolarea clădirilor. Mă preocupă atragerii de investiţii pentru crearea sistemelor eoliene și fotovoltaice. 

Viitorul nostru sunt sursele alternative de energie. 

Cum vedeţi raionul Cahul după 4 ani de mandat?

Uitându-mă real la ziua de azi, problemele cu care se confruntă republica, e greu să fac o anumită prognoză că, iute după patru ani de mandat va fi așa, deoarece noi toți suntem piese mici într-un mecanism mare. Eu voi face tot posibilul să contribui pentru ca oraşul și raionul Cahul să se modernizeze şi să fie curat. Vreau construcţii noi, investiţii noi în raion și cred că vom avea și investitori care vor construi întreprinderi și vor deschide noi locuri de muncă. 

Cred că vom reuși să finisăm construcția Lacului sărat și să fie înființată Rezervația biodiversității “Prutul de Jos” și raionul Cahul va fi și o zonă atractivă pentru turiști.

Cum v-au părut aceste 100 zile de mandat?

Nu pot să spun că au fost foarte ușoare aceste zile. Volum mare de lucru, domenii multe,  însă când munceşti şi atunci când doreşti să contribui personal, având susţinerea colegilor și specialiştilor,  vicepreşedinţilor și preşedintelui de raion, consilierilor raionali, e mai simplu să reuşeşti. 

Când eşti doar un simplu consilier este o viziune şi alta este când eşti responsabil de anumite activităţi şi pentru pregătirea anumitor subiecte spre a fi înaintate pentru aprobare Consiliului Raional. 

Atunci când ai susţinere la nivel central şi local, problemele se rezolvă mai ușor și mai repede.  Avem nevoie de stabilitate politica în țară pentru a reuși să facem mult mai multe lucruri bune, astfel nu avem cum să izbutim. 

Mulţumim, domnule Vicepreşedinte.

Articole similare