Publică un anunț
piatasud.md

30 aprilie termenul limită de depunere a declarației pe venit a persoanelor fizice

30 aprilie termenul limită de depunere a declarației pe venit a persoanelor fizice
© Sursa foto: diez.md

Serviciul Fiscal de Stat informează că contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2020 pînă la 30 aprilie inclusiv a anului curent.

Dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

 • au obligații privind achitarea impozitului pe venit; 
 • au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor;
 • persoanele fizice nerezidente care obţin venituri de la alte persoane rezidente;
 • direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
 • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.
 • au obţinut venituri de la vînzarea proprietății (casă, apartament, automobil etc.) din care nu a fost reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată și au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
 • îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară.

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. 

Serviciul Fiscal de Stat validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:

– declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă în termenul stabilit de legislaţia fiscală;

– nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;

– a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;

– a fost indicat doar un beneficiar în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală

– beneficiarul desemnării procentuale este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor, publicată de către Agenția Servicii Publice.

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2020, persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

 • în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” utilizînd modulul „Declaraţia precompletată”. Serviciu care permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu privire la impozitul pe venit, accesând portalul www.servicii.fisc.md.
 • pe suport de hârtie la direcțiile de deservire fiscală, solicitând versiunea Declarației
 • precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide. Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora;
 • expediată prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată. Declarația menționată poate fi descărcată la link-ul dat.

Persoanele fizice pot achita impozitul pe venit prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay (mpay.gov.md).

Articole similare