Publică un anunț
piatasud.md

Achiziții publice: Grupul de lucru pentru achiziții publice. Cine, unde, când

Achiziții publice: Grupul de lucru pentru achiziții publice. Cine, unde, când

Grupul de lucru pentru achiziții publice reprezintă un grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie publică pentru satisfacerea necesităţilor autorităţii contractante sau asociaţiei de autorităţi contractante.

Activitatea Grupului de lucru este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii. 

Grupul de lucru se formează printr-o decizie specială (ordin) sau dispoziţie emisă de conducătorul autorităţii contractante, fiind format din cel puţin 5 membri, iar în cazuri temeinic justificate, din cel puțin 3 membri. Conducătorul grupului de lucru este persoana care deţine dreptul de primă semnătură în instituţia respectivă – Primarul sau Președintele de raion în cazul APL.

Autoritatea contractantă poate crea mai multe grupuri de lucru pentru achiziţii, în funcţie de domeniul în care se efectuează achiziţia.

Chiar dacă grupul de lucru este format doar din specialiștii și funcționarii autorității contractante, pe parcursul activităţii, în calitate de membri, pot fi antrenaţi, prin scrisoare, consultanţi – specialişti/experţi în domeniul în care se efectuează achiziţia, aceştia din urmă având drept de vot doar în cazurile expres prevăzute în decizia (ordinul) sau dispoziția de constituire a grupului de lucru.

În grupul de lucru pentru achiziții pot fi incluși și reprezentanți ai societății civile. Autoritatea contractantă va include obligatoriu în componența grupului de lucru reprezentanți ai societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile pînă la data-limită de depunere a ofertelor.

Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv.

Includerea reprezentanţilor societăţii civile în componenţa grupului de lucru se realizează pentru fiecare procedură de achiziţie în parte.

După ce grupul de lucru identifică agentul economic care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă, membrii grupului au obligația să asigure monitorizarea executării contractelor de achiziție publică, întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial și anual.

Rapoartele privind monitorizarea executării contractelor de achiziție publică vor include în mod obligatoriu informații cu privire la etapa de executare a obligațiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate și sancțiunile aplicate, mențiuni cu privire la calitatea executării contractului etc. Rapoartele de executare a contractelor de achiziții publice urmează să fie făcute publice. 

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare