Publică un anunț
piatasud.md

Centrul militar teritorial Cahul anunță înscrierea pentru admiterea la studii la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Centrul militar teritorial Cahul anunță înscrierea pentru admiterea la studii la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Cadrele didactice ale Academiei Militare a  Forțelor Armate  „Alexandru cel Bun” au început promovarea admiterii în cadrul instituției de învățământ superior în cadrul liceelor din raionul Cahul şi Cantemir.

Astfel, pe parcursul lunei februarie au avut loc mai multe prezentări a ofertei educaționale pentru viitorii absolvenți ai Liceelor din raioanele menționate. 

Oferta educațională pentru elevi prevede studii superioare de licenţă la specialităţile:

 • Conducerea subunităţilor de infanterie;

 • Conducerea subunităţilor de artilerie;

 • Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.

Admiterea se va desfășura în baza dosarului care va fi depus la Centrul Militar Teritorial Cahul a candidatului.

Potrivit reprezentanților Academiei Militare si a Centrului militar teritorial Cahul, Academia este unica instituție de învățământ din Moldova care nu produce șomeri, ori fiecărui absolvent al Academiei este asigurat un loc de muncă garantat.

Absolvenții Academiei vor beneficia de un loc de muncă garantat!

Actele necesare pentru admitere:

 1. Cerere — model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)

 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia.

 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent,

 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI.

 5. Copia diplomei de Bacalaureat.

 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de invatământ absolvită.

 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV.

 8. Curriculum vitae (autobiografie).

 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,

 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătământ militar, eliberată de comisiile de profil.

Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „LOCOTENET”.

 • Permis de conducere categoria „B”.

 • Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Durata studiilor: 3 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.

Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite gratuit.

Pentru mai multe informații, cei interesați sunt îndemnați să contacteze Centrul  militar teritorial Cahul: 

Tel: 0299 22323

Adresa: mun. Cahul str. Tineretului 15/G.

Articole similare