Publică un anunț
piatasud.md

Cinci Proiecte STEAM în Cahul: Au fost îmbinate tehnologia și arta

Cinci Proiecte STEAM în Cahul: Au fost îmbinate tehnologia și arta

În perioada 15 septembrie 2023 – 30 iunie 2024 se desfășoară proiectul UNICEF ,,Consolidarea practicilor inovative de predare-învățare centrate pe elev în școlile din regiunile cheie: Cahul și Ungheni prin utilizarea tehnologiilor digitale și proiectelor STEAM”.

Din cadrul raionului Cahul, în baza unui concurs, au fost selectate 5 școli. Acestea au beneficiat de instruirea cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor IAGen în educația STEAM și centrarea pe elevi.

Proiectul ,,Fii ECO Friendly”, IPLT ,,Mihail Sadoveanu”, s. Giurgiulești, r. Cahul.

Echipa de implementare a acestuia a fost formată din 19 elevi entuziasmați din clasa a VII-a, sub conducerea următoarelor cadre didactice: Machidon Silvia (profesoară de artă plastică), Nastas Ana (profesoară de chimie), Vatavu Liliana (profesoară de matematică), Terzi Lidia (profesoară de matematică), Fridjoi Nina (profesoară de biologie), Neculiseanu Cristina (profesoară de geografie), Neculseanu Olga (profesoară de informatică), Rotari Georgeta (profesoară de fizică), Cîrgeleanu Georgeta (profesoară de limba engleză), Ghidu Ina (profesoară de limba engleză), Panioglo Aculina (profesoară de istorie).

Prin intermediul acestui proiect, elevii au dobândit cunoștințe valoroase despre impactul deșeurilor textile asupra mediului, au dezvoltat o serie de abilități esențiale pentru secolul XXI și au demonstrat un spirit de echipă și o implicare activă în problemele societății.

Proiectul a contribuit la promovarea comportamentului ecologic și la conștientizarea necesității protejării mediului în rândul elevilor și al comunității locale.

2. Proiectul STEAM ,,Biblioteca vie: Inovație și cunoaștere în era digitală”, IPLT ,,Alexei Mateevici”, s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul

Echipa de implementare a proiectului a fost formată din 32 de elevi ai clasei a VIII-a, sub îndrumarea următoarelor cadre didactice: Buciuceanu Tatiana (profesoară de l. engleză), Zidu Valerica (profesoară de informatică), Dubalari Rodica (profesoară de științe), Lungu Nina (profesoară de matematică), Belada Ana (profesoară de videostorytelling, inteligență emoțională în comunicare), Ajder Svetlana (profesoară de limba și literatura română), Balan Iuliana (profesoară de istorie).

Ca rezultat, în urma punerii în practică a cunoștințelor acumulate la lecții și participării la activitățile extra-curriculare desfășurate, elevii clasei a VIII-a au transformat poveștile lor preferate în eBookuri interactive, folosind platforme digitale. Aceștia au adăugat ilustrații vii, animații și efecte sonore pentru a crea o experiență de lectură captivantă și dinamică.

Scopul acestui proiect a fost de a promova lectura ca activitate utilă, dar și inovatoare în dezvoltarea tinerilor.

3. Proiectul STEAM ,,Femei în știință: Inspirație pentru viitor”, IP ,,Gimnaziul Gheorghe Asachi”, s. Cucoara, r. Cahul

Echipa de implementare a proiectului a fost formată din opt elevi ai clasei a VIII-a și patru profesori entuziaști: Goța Ina (profesor de geografie), Fedor Svetlana (profesor de matematică și fizică), Boisteanu Tatiana (profesor de informatică), Tcacencp Raisa (profesor de biologie și chimie).

Acest proiect a contribuit la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a oferit elevilor un proces educațional inovativ, interactiv și captivant, axat pe explorare și descoperire. Elevii au descoperit cu surprindere că femeile au adus o contribuție semnificativă practic în toate domeniile științei, fiind la fel de importante ca și bărbații.

Produsul proiectului STEAM este un site Google realizat de către elevi, care prezintă activitățile proiectului, inclusiv biografiile și realizările femeilor în știință, experimentele practice și resursele educaționale.

4. Proiectul STEAM ,,Educația ecologică în dezvoltarea civică a elevului”, IPLT ,,Ion Creangă”, mun. Cahul

Echipa de implementare a fost formată din elevii claselor a VII-a sub ghidarea profesorilor: Vulpe Nadejda (profesoară de educație tehnologică și educație plastică), Chiriloaie Rosina (profesoară de matematică), Țurcanu Valentina (profesoară de limba română), Dobre Valeria (profesoară de l. engleză), Sas Dorin (profesor de fizică).

Elevii au creat o varietate de postere, atât în format digital, cât și tradițional, care promovează practici ecologice și sustenabile. Un alt rezultat important a fost instalarea pubelelor pentru sortarea deșeurilor în curtea școlii, realizarea fotografiilor, desenelor și logo-urilor ce reflectă teme ecologice și organizarea atelierelor de reciclare unde elevii și profesorii au învățat și aplicat tehnici de  reciclare creativă.

Proiectul a inclus și o serie de parteneriate cu instituții ale statului precum Apă Canal Cahul și diverse campanii de conștientizare și educare, care au avut ca scop informarea elevilor despre problemele ecologice actuale și despre importanța acțiunilor individuale și colective în protejarea mediului și a apei.

5. Proiectul STEAM ,,Bucătăria STEAM: Culori, Calorii, Cunoaștere”, IPLT ,,Mihai Eminescu”. Mun. Cahul

Echipa de implementare a proiectului a fost formată din elevii clasei a VII-a și profesori din diverse domenii: Hanganu Gheorghe (profesor de chimie), Ieșeanu Dumitru (profesor de fizică), Ungureanu Maria (profesoară de matematică), Carp Maia (profesoară de informatică), Podcaliuc Elena (profesoară de biologie), Ivanova Elena (profesoară de artă plastică), Balan Raisa (profesoară de educație pentru societate), Porumb Eugenia (învățătoare, curs opțional: Educație pentru societate), Ceușel Veronica (profesoară de limba și literatura română), Caciura Ina (profesoară de limba rusă).

În cadrul proiectului, elevii au avut oportunitatea de a explora diverse domenii de activitate și de a-și descoperi interesele lor profesionale. Aproximativ 75% dintre elevii implicați au ales deja un domeniu de activitate în care doresc să exceleze, printre care se enumeră medicina, design-ul, culinăria și antreprenoriatul. De asemenea, cadrelor didactice li s-au oferit oportunități de a-și diversifica metodele de predare, de a integra noi abordări interdisciplinare și de a-și consolida abilitățile de colaborare.

Proiectul are scopul de a asigura creșterea vizibilității instituției în comunitate, consolidând imaginea acesteia ca un mediu educațional modern și inovator.

Proiectul ,,Consolidarea practicilor inovative de predare-învățare centrate pe elev în școlile din regiunile cheie: Cahul și Ungheni prin utilizarea tehnologiilor digitale și proiectelor STEAM”  a fost dezvoltat sub egida Ministerului Educației și Cercetării, în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC), în cadrul Programului ,,EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNICEF și PNUD.

Articole similare