Publică un anunț
piatasud.md

Ghidul Apicultorului: Obținerea cerii de albine

Ghidul Apicultorului: Obținerea cerii de albine

Ceara de albine este produsă de patru perechi de glande de ceară din abdomenul albinelor lucrătoare pentru a clădi fagurii din cuib sau pentru a căpăci fagurii cu miere sau puiet; ceară este secretată ca un lichid care formează solzi (fulgi) albi translucizi foarte mici atunci când intră în contact cu plăcile sternale ale albinei de pe partea inferioară a abdomenului.

Ceara poate fi obţinută înstupină din mai multe surse:  

  • Reformarea fagurilor vechi

Se realizează anual în stupină. Fagurii vechi, negri trebuie înlocuiți cu alții noi care să poată fi crescuți în perioadele optime.  În fiecare an se pot reformaastfelcâte ¼ din faguri ivechi. Practic la 4 ani toţi fagurii dintr-o familie de albine sunt complet înlocuiți, durata optimă de exploatare a fagurilor. Se consideră că un fagure trebuie reformat atunci când lumina solară nu pătrunde prin el. Fagurii mai vechi sunt surse de boli, iar generațiile de albine care sunt crescute lasă în urma lor celule cu diametru din cele mai mic datorită „cămăşuţelor” rezultate din procesul de îngogoşare, acest fapt având repercusiuni negative asupra creșterii de albine sănătoase, de mărime și greutate normală.  Fagurii vechi conțin ceară curată proporții diferite funcție de gradul de învechire, de exemplu: fagurii negri conțin doar 26% ceară, fagurii brun închis 36%, fagurii de culoare brun deschis 70%, cei de culoare galbenă 90%, în timp ce fagurii albi conțin 100% ceară curată.  

  • Strângerea capacelelor de ceară rezultate în urma extracției mierii

Din procesul de descăpăcire rezultă cantităţi însemnate de ceară de cea mai bună calitate dat fiind faptul că această căpăceală este ceară nou produsă de albine. 

  • Răzătura făguraşilor si celulelor crescute în afara ramelor cu faguri

Prin această operație sunt recuperați făguraşi sau punţi de ceară crescute de albine şi care împiedică apicultorul în desprinderea ramelor și a altor părți componente ale stupului în munca de inspecţie a familiei de albinei. 

  • Folosirea intensă a coloniilor pentru creşterea fagurilor artificiali și folosirea ramei claditoare (ramă fără fagure artificial). Această metodă se folosește pentru ridicarea producţiei de ceară de cătrea picultor și este aplicată în anumit econdiţii, după tehnici specifice, în special cânde xistă culesuri naturale, la colonii puternice la care există semnele legate de secretia cerii (albirea fagurilor la partea superioară). Aceste rame sunt introduse în stup după ultimul fagure cu puiet pentru a fi clădiţi

Extragerea cerii din aceste surse de ceară se face cel mai des prin utilizarea temperaturii:

  1. extragerea cerii prin folosirea temperaturii uscate prin utilizarea topitorului solar în stupină, a cuptoarelor pe bază de energie electrică sau alți combustibili. Topitorul solar reprezintă un mijloc relativ ieftin de obţinere a cerii dar are o eficiență relativ scăzută în obținerea de ceară de calitate deoarece deseori ceara rezultată are reziduri și trebuie din nou supusă unei retopire prin alte mijloace. Este util pentru stupinele de mai mici dimensiuni ca mijloc foarte economic de obţinere a cerii
  2. extragerea cerii prin utilizarea apei încălzite: utilizarea topitorului cu abur, extragerea cerii prin topire în apă și presare anterioară sau concomitentă, și separarea fazelor -ceară şi apă. În acest scop sunt folosite prese de ceară și sunt practicabile pentru extracţia cerii din fagurii vechi. 
  3. pentru extragerea cerii din căpăcele, răzătură, faguri din rame clăditoare sau faguri de bună calitate poate fi utilizat un topitor special conceput pentru extragerea cerii de foarte bună calitate. Aceste topitoare pot fi realizate din materiale inoxidabile pentru a păstra calitatea cerii. 
  4. extragerea cerii prin centrifugare se folosește mairar și doar în unități specializate, cu dotări specifice. Ceara topită este scursă în forme speciale (din materiale rezistente la temperatura de topire – inox sau plastic, temperatura la care ceară poate fi scursă în forme fiind de 63°C pentru a se forma un calup care să nu se crape, iar răcirea acestuia să se facă treptat). 

În extracţia si condiționarea cerul este important să se evite utilizarea echipamentelor confecționate din fier, cupru, zinc deoarece acestea modifică culoarea naturală a cerii. Oțelul inoxidabil este cel mai bun material de utilizat pentru topirea ceară deoarece nu o decolorează.

Condiţionarea cerii constă în limpezirea şi spălarea acesteia. Limpezirea şi spălarea acestora se face prin topirea repetată a calupurilor de ceară în apă dedurizată (asa cum este și apa de ploaie) la temperaturi de până la 90°C.

Articole similare