Publică un anunț
piatasud.md

În mun. Cahul au fost angajați 11 refugiați din Ucraina

În mun. Cahul au fost angajați 11 refugiați din Ucraina

Potrivit datelor AOFM Cahul, în mun. Cahul au fost încadrați în câmpul de muncă 11 persoane, refugiați din Ucraina, iar oferta de muncă este de peste 80 de posturi. 

Refugiații au fost angajați în mare parte în cadrul întreprinderilor din industria ușoară și sfera serviciilor. Vârsta medie a refugiaților angajați este de 30 de ani. 

Angajatorii care au angajat cetățeni din Ucraina, sunt îndemnați să notifice despre aceasta, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de muncă, către ANOFM prin următoarele modalități:

  • în format electronic la adresa de email: angajare_ua@anofm.md 
  • sau pe suport de hârtie prezentat la sediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM

Notificarea despre angajarea cetățenilor ucraineni se va realiza prin prezentarea de către angajatori a următorului set de documente:

a. copiei actului de identitate a cetățeanului ucrainean;

b. copiei contractului de munca, întocmit conform legislației aplicabile pentru cetățenii Republicii Moldova;

c. informației privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetățeanului ucrainean la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și/sau la solicitare de către centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

Adresele și datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă le găsiți pe pagina web a ANOFM:  https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni.

Informații și consultații cu referire la notificare pot fi obținute telefonând la Centrul de apel al ANOFM la numărul: 0 8000 1000. Program de muncă: luni – vineri, orele 8:00 – 16:00.

Articole similare