Publică un anunț
piatasud.md

Primăria Cucoara anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de secretar al consiliului comunal Cucoara

Primăria Cucoara anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de secretar al consiliului comunal Cucoara

Condițiile de participare la concurs:

 1. Deține cetățenia Republicii Moldova.
 2. Posedă limba română.
 3. Nu are peste 63 ani.
 4. Are capacitate deplină de exercițiu. 
 5. Are studiile, necesare prevăzute pentru funcția publică, respective (licențiat al unei facultăți, secții de drept  sau administrație publică).
 6. În ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și (b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
 7. Nu are antecedente penale la moment pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
 8. Nu este privată de dreptul de a ocupa funcții sau  de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă  de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a depus această interdicție.
 9. Nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Acte ce urmează pentru a fi prezentate.

 1. Formularul de participare la concursul, pentru ocuparea funcției publice vacante.
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copiile diplomelor de studii, actelor de studii și certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare.
 4. Certificat medical sau declarația pe propria răspundere.
 5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Data limită până la care poate fi depus dosarul – 17.02.2024.
Tel.0299-51-574. Mobil.079301257. e-mail:primariacucoara@yahoo.com

Articole similare