Publică un anunț
piatasud.md

Cele mai importante dispoziții ale Primarului mun. Cahul pentru luna martie 2021

Cele mai importante dispoziții ale Primarului mun. Cahul pentru luna martie 2021

În luna martie, Primarul mun. Cahul a emis 98 dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 19; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 14;  Dispoziții din domeniul comerțului – 3; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 60, alte 4 privind gestionarea patrimoniului public și încă una ce ține de alte domenii.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

La data de 1 martie se emite dispoziția nr. 94, cu privire la organizarea spetacolului muzical-artistic ,,Mărțișor”-2021, organizată pe data de 01.03.2021 în incita Palatului de Cultură ,,N Botgros” , cu participarea colectivelor artistice ale acestuia. Astfel în scopul organizării a fost alocată suma de 10300,00 lei, ce au fost distribuite  în felul următor:

 1. Flori pentru artiști-2500,00 lei
 2. Tipărirea biletelor-1150,00 lei
 3. Materiale pentru amenajarea scenei-650,00 lei
 4. Servicii foto-video și transmiterea online-5000,00 lei
 5. Cheltuieli neprevăzute-1000,00 lei

Mijloace financiare în sumă de 32100,00 lei sunt alocate prin dispoziția nr.99 din 05.03.2021,  pentru desfășurarea acțiunilor dedicate Zilei Internaționale a Femeii în mun. Cahul, organizat pe data de 8 Martie 2021 în felul următor:

 1. Flori vii – 14 100 lei
 2. Pungi – 300 lei
 3. Dezinfectant – 7600 lei
 4. Măști – 5500 lei
 5. Mănuși – 3000 lei
 6. Stichere – 1600 lei

Prin dispoziția nr. 104 din 11.03.2021 se alocă suma de 3000,00 lei pentru asigurarea hranei sportivilor ( 15 pers x 200.00 lei) în cadrul Campionatului Republicii Moldova la volei, etapa VI, desfășurat la data de 14 martie 2021 în s. Copceac.

La data de 15 .03.2021 prin dispoziția nr.109  se alocă suma de 8100,00 lei pentru acoperirea cheltuielelor de înmormîntare a medicului chirurg din Cahul, Țariuc Mihail. Menționăm că decesul a survenit în urma infecției  COVID-19.

Suma de 3000,00 lei este alocată prin dispoziția nr.113 din 17 martie, pentru asigurarea hranei sportivilor (15 pers x 200.00 lei) în cadrul Campionatului Republicii Moldova la volei, etapa VII, care se va desfășura pe data de 21 martie 2021 în mun.Cahul.

Pentru menționarea echipelor de volei din mun. Cahul prin dispoziția nr.114 din 17 martie au fost alocată suma de 4550,00 lei. Echipa a participat în cadrul Campionatului raionului Cahul la volei, ediția 2021, etapa finală, clasîndu-se pe locul I.

 Tot în acastă dată se alocă mijloace financiare prin dispoziția nr.118 în sumă de 1050,00 pentru confecționarea materialelor necesare la evenimentul de redeschidere a Școlii de  Arte ,,Maria Cebotari” din mun. Cahul. Suma alocată va fi distribuită în felul următor:

 1. Plăcuțe- 760,00 lei
 2. Banner-532,00 lei
 3. Confecționare diploma- 636,00 lei
 4. Servicii imprimare: 122,00 lei

Mijloace financiare în sumă de 2000,00 lei se alocă la data de 23 martie, prin dispoziția nr.125 pentru achiziționarea suvenirelor de protocol în cadrul vizitei de lucru a delegației din mun. Cahul, organizată pe data de 27 martie 2021 în mun.Iași, România. Scopul vizitei  este semnarea Acordului de înfrățire între municipiile Iași și Cahul, precum și cu scopul de a efectua schimbul de experiență în domeniile socio-cultural și economic.

La data de 19.03.2021 se emite dispoziția nr.121, prin care se alocă suma de 1736,00 lei pentru achitarea avizului în ,, Monitorul Oficial”.

Prin dispoziția nr. 122 din data de 23.03.2021, se alocă suma  de 24 000,00 lei în scopul asigurării hranei sportivilor în cantonamentul de pregătire a echipei de seniori, a clubului de fotbal AO FC ,, Cahul-2005”, pentru Campionatul Republicii Moldova la fotbal, divizia A, ediția 2020-2021.

Suma de 2315,00 lei se alocă   prin dispoziția nr. 128, din data de 29 martie, pentru menționarea învingătorilor Festivalului-concurs ,, Luminițele Rampei”, desfășurat în perioada 29-31 martie 2021, online,  din cauza situației pandemice instalate.

Funcții vacante rămase neocupate

Prin dispoziția nr.130-i din  09.03.2021 se acceptă demisia din funcție de specialist (serviciul relații publice) a dnei Bandrabulea Lia angajată la data de 15.02.2021 în cadrul aparatului primăriei municipiului Cahul.

Prin dispoziția nr. 157-i, 158-i și 159-i  din 22.03.2021,  se constituie comisia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director al creșei-grădiniță de copii nr.5 ,, Clopoțel” din municipiul  Cahul, creșei-grădiniță de copii nr.9 ,,Scufița Roșie” și creșei -grădiniță de copii ,, Garofița” din s.Cotihana, municipiul Cahul.             

Astfel comisia va fi formată din 8 mebri:

Președintele comisiei

Nicolae Dandiș- primarul municipiului Cahul

Secretarul comisiei

Bînzari Natalia- specialist (serviciul resurse umane)

Membrii comisiei

Gorea Anatol- consilier în Consiliul municipal Cahul

Baban Valeriu- șel al DGÎ Cahul

Cebotari Elena- șef adjunct al DGÎ Cahul

Tichișan Maria – Președintele CR Cahul al FSEȘ

Cercel Maria- metodist al creșei-grădiniță de copii, nr.9 ,, Scufița Roșie” din municipiul Cahul.

Zavati Natalia- conducător muzical al creșei – grădiniță de copii nr.9 ,, Scufița Roșie” din municipiul Cahul.

Se suspendă contractul individual de muncă pe o perioadă nedeterminată cu Dl Guglea Dionis prin dispoziția nr. 156-i din 22 martie . Aceasta va avea loc pînă la desfășurarea concursului și numirea, urmare a acestuia, în funcție de director al SA ,, Apă-Canal Cahul ” al persoanei care va cîștiga concursul în conformitate cu prevederile legale, cu păstrarea funcției deținute.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare