Publică un anunț
piatasud.md

Sunt în toi lucrările de pavare a câtorva străzi din municipiul Cahul? Cât ne costă bugetul pentru aceste lucrări și care firmă este responsabilă repararea acestor străzi?

Sunt în toi lucrările de pavare a câtorva străzi din municipiul Cahul? Cât ne costă bugetul pentru aceste lucrări și care firmă este responsabilă repararea acestor străzi?

În luna mai curent, Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin cererea ofertelor de preț privind achiziționarea lucrărilor de pavare a trotuarelor din municipiu.

Autoritatea locală solicita de la agenții economici din domeniu să își depună ofertele pentru repararea următoarelor trasee: lucrări de pavare în fața oficiului poștal, lucrări de amenajare a teritoriului public pe str. Ștefan cel Mare (intersecție str. Ștefan cel Mare – str. M. Eminescu) cu executarea parcării, lucrări de reparație curentă la drumul de acces spre blocul locativ din strada Mihai Viteazu. Pentru aceste lucrări, Primăria Cahul a planificat suma de circa 1,9 milioane de lei. 

La concurs au participat șase agenți economici, iar ofertele variau de la 1,4 milioane de lei până la 1,7 milioane de lei. Unica ofertă acceptată până în prezent a fost cea propusă de  MASTERDRUM SRL. Compania respectivă a depus oferta de circa 1,48 milioane de lei (1,485,815.78 MDL).

Firma MASTERDRUM SRL a fost fondată în anul 2009 și este înregistrată în satul Zârnești din raionul Cahul. Principalul gen de activitate este de efectuarea lucrărilor de construcție a drumurilor și autostrăzilor.

 Membrii grupului de lucru însă au refuzat oferta firmei SA PASC-CON, care a venit cu o ofertă apropiată ca și preț – 1,429 milioane de lei. Firma este înregistrată în municipiul Chișinău, iar genul principal de activitate este de efectuare a lucrărilor de construcții clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 

Decizie atacată la ANSC

Firma „PASC-CON” nu a fost de acord cu decizia de desemnare a câștigătorului acestui concurs și a contestat-o laAgenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC). În motivare firma a argumentat că a întrunit toate cerințele din documentația de atribuire, a prezentat cel mai mic preț conform cerințelor Primăriei mun. Cahul, de asemenea a stipulat pentru fiecare devize de cheltuieli pe fiecare stradă/lot aparte, cu indicarea sumelor fiecărei în parte. În plângere se mai spune că din anume condiții tehnice, platforma electronică achiziții „achizitii.md” nu a încărcat un deviz pentru un lot aparte, însă autoritatea contractantă nu ar fi solicitat alte detalii. „Prin urmare Primăria mun. Cahul prin acțiunile sale oferă câștig unei companii cu un preț mai mare, deși conform anunțului de participare Criteriul de evaluare – Prețul cel mai scăzut, este foarte dubios faptul că prin prisma abuzului Primăriei mun. Cahul sunt irosiți bani publici, diferența între oferta „PASC-CON” SA și „MASTERDRUM” SRL fiind una semnificativă ca preț”, este motivat în decizia ANSC.

De partea cealaltă, autoritatea contractantă explică faptul că în procesul de evaluare a ofertei prezentate de către „PASC-CON” SA, grupul de lucru a depistat lipsa specificațiilor tehnice și de preț pentru poziția nr.6. „Lucrări de amenajare a teritoriului public pe str. Ștefan cel Mare (intersecție str. Ștefan cel Mare – str. M. Eminescu) cu executarea parcării”. ”Din aceste motive, grupul de lucru consideră că oferta este incompletă și neconformă. Totodată, menționăm faptul că forma garanției propusă de către ofertant nu corespunde celei solicitate de către autoritatea contractantă. Reieșind din cele expuse mai sus, precum și în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, oferta prezentată de către „PASC-CON” SA a fost respinsă de către grupul de lucru”, se mai menționează în documentul de la ANSC.

Contestație respinsă

După audierea explicațiilor tuturor părților, membri ANSC au respins contestația firmei „PASC-CON” SA, motivând că dosarul nu a fost complet. „Nu pot fi reținute argumentele operatorului economic „PAS-CON” SA precum că Primăria mun. Cahul putea să considere ca o abatere neînsemnată această omisiune, respectiv avea dreptul de ai solicita clarificări pe marginea documentelor depistate ca fiind lipsă, or formularele de deviz nr. 3, nr. 5, nr. 7 sunt părți componente ale propunerii tehnice și financiare, care urmează a fi depuse inițial în SIA „ RSAP”, iar în situația în care acestea lipsesc sau sunt incomplete, a căror conținut nu poate fi identificat și dedus din informația prezentată inițial de către operatorul economic, autoritatea contractantă nu este în drept să solicite clarificări/explicații pe marginea aspectului dat sau să fie considerată ca o abatere neînsemnată de la prevederile documentației de atribuire, în măsura în care, prin răspunsul oferit de către operatorului economic, acesta urma să-și completeze oferta cu informația lipsă, ceea ce contravine 11 art. 69 alin. (4) din Legea nr. 131/2015, potrivit căruia, autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea”, se precizează în decizia ANSC.

Termenul limită de efectuarea lucrărilor de pavare și de reabilitare a porțiunilor de drum incluse în acest concurs este luna octombrie 2021.  

Articolul este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a Primăriei și a Consiliul municipal Cahul” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare