Publică un anunț
piatasud.md

Analiza dispozițiilor Primarului mun. Cahul pentru luna iulie 2021

Analiza dispozițiilor Primarului mun. Cahul pentru luna iulie 2021

În luna iulie, Primarul mun. Cahul a emis 132 dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 16; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 13;  Dispoziții din domeniul  comerțului-1; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 91, alte 10 privind gestionarea patrimoniului public și încă una ce ține de alte domenii.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

Mijloace financiare în sumă de 40000,00 lei echivalentul a 1870,00 Euro,  sunt alocați prin dispoziția nr.288 din 01.07.2021. Banii sunt distribuiți pentru achitarea cheltuielilor de transport a lotului de ajutoare umanitare ( instrumente muzicale), ce vor fi transportate din Suedia.

La data de 2 iulie, se emite dispoziția nr.293 prin care se alocă suma de 200.00 lei pentru compensarea cheltuielilor directorului Școlii Sportive nr.1 din mun.Cahul, dl Papana Vladimir, care a alimentat cu motorină mijlocul de transport, utilizat pentru deplasarea unei echipe din 4 persoane din cadrul Companiei ,,Kreyon” în perioada 02-04 iulie, la filmarea mai multor obiective turistice din regiunea Cahul.

Suma de 16 650,00 lei este alocată prin dispoziția nr.296, emisă la data de 06.07.2021. Alocația este disptribuită pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de  asigurarea hranei sportivilor echipei de seniori, a clubului de fotbal AO FC ,,Cahul-2005”, pentru participarea în cadrul Campionatului Republicii Moldova la fotbal, divizia A, pentru luna aprilie.

În scopul desfășurării evenimentului ,,FOOTBALL FEST CAHUL” , la data de 6 iulie a fost emisă dispoziția nr. 298  prin care se alocă suma de 149000,00 lei. Banii au fost distribuiți pentru achizia florilor și acoperirea cheltuielilor pentru serviciile prestate în cadrul evenimentului (scenă, aparataj, artiști).

Suma de 434 lei este alocată prin dispoziția nr. 303, emisă la data de 9 iulie. Scopul alocației este achitarea avizului în ,,Monitorul Oficial”.

La aceeși dată se emite și dispoziția nr. 304, prin care se acordă ajutor material sub formă de lemne de foc, a cîte 2m3 pentru locuitorii mun. Cahul, care aparțin categoriei social-vulnerabile.

Potrivit dispoziției nr. 305 se alocă mijloace financiare în sumă de 2000,00 lei pentru menționarea colaboratorilor medicali. Menționările sunt acordate în legătură cu evenimentulde aniversare a douăzeci de ani de activitate a ÎM CSF ,,Virginia-Cahul”, în scopul aprecierii profesionalismului înalt în activitate a colaboratorilor medicali.

Dispoziția nr. 307, emisă la data de 12.07.2021 prevede modificarea dispoziției nr. 286 din 30 iunie ,, Cu privire la organizarea evenimentului consacrat Zilei Localității, 519 ani de la prima atestare documentară”.

La data de 16.07.2021 se emite dispoziția nr. 311 prin care se alocă mijloace financiare în sumă de 16400,00 lei . Banii alocați sunt distribuiți pentru editarea revistei literare și social-trimestriale nr.7, iulie-septembrie 2021 ,,Cahulul Literar și Artistic”.

Prin dispoziția nr. 327, din 29.07.2021 se redistribuie suma de 990948 lei ( din totalul de 1500000,00 lei) din fondul de bugetare participativă aprobat în bugetul municipiului Cahul pentru anul 2021. Mijloacele financiare sunt redistribuite pentru implementarea proiectelor depuse de către instituții publice din mun. Cahul, ce nu sunt finanțate din bugetul municipal. 

 • Proiectul ,,Acces la Apă potabilă la îndemînă” suma de 100000,00 lei ( mun. Cahul și s. Cotihana)
 • Proiectul ,,Toalete publice sunt o necesitate strigentă” suma de 100000,00 lei ( sectorul centru)
 • Proiectul ,,Amenajarea unui spațiu de fitness în aer liber pentru tineri și adulți în s. Cotihana – 97241,00 lei
 • Proiectul ,,Zonă de joacă și relaxare lîngă casă” 100000,00 lei  (sector Centru)
 • Proiectul ,,Modernizarea și amenajarea curții” 60000,00 lei (sector Jubileu)
 • Proiectul ,,Amenajarea teren de joacă pentru copii” 100000,00 lei ( sectoul Lapaevca)
 • Proiectul ,,Amenajarea terenului de odihnă, sport și joacă pentru persoanele de toate vîrstele” ( amenajare teren de joacă) 100000,00 lei (sector Spirin)
 • Proiectul ,,Mișcarea este VIAȚA” (amenajare teren de sport) 40000,00 lei (sector Jubileu)
 • Proiectul ,,Alee atractivă pentru tineri” 100000,00 lei (sectorul Centru)
 • Școala de artă ,,M. Cebotari” proiectul ,,Costumul național tezaur folcloric”- 45675,00 lei
 • Proiectul ,,Zonă de odihnă pentru copii, părinți și bunici” 100000,00 lei (sector Micro 15 și Valincea)
 • Proiectul ,,Joc și mișcare în aer liber” (amenajare teren de joacă) 60000,00 lei (sector Lapaevca)

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare