Publică un anunț
piatasud.md

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va beneficia de investiții de circa 12 milioane lei

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va beneficia de investiții de circa 12 milioane lei

Importanța modernizării învățământului superior, asigurarea financiară separată a domeniului cercetări, facilitățile oferite absolvenților de la științele pedagogice, problemele cu care se confruntă universitatea, acțiunile întreprinse de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în vederea asigurării susținerii calității și competitivității instituțiilor de învățământ superior au fost discutate pe 23 septembrie 2022, la întrevederea ministrului Educației și Cercetării Anatolie Topală cu administrația, profesorii și studenții Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Anatolie Topală a venit cu vești bune pentru Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul: „Sunt bucuros să anunț alocarea sumei de 9 133 855 lei special pentru Universitatea de Stat din Cahul, câstigătoare în cadrul proiectului „Învățământul superior în Moldova”, pentru 3 domenii de formare profesională: Educație, Tehnologii ale informației și comunicațiilor și Inginerie și activități inginerești, pentru ca să dezvoltăm universitatea în regiune conform standardelor internaționale, investind atât în dotarea bazei materiale, cât, în special, în formarea cadrelor, modernizarea și ajustarea programelor de studii la necesitățile pieței muncii. De asemenea, vă anunț despre suplimentarea comenzii de stat cu 2 milioane de lei pentru indexarea cheltuielilor pentru serviciile comunale. Mai mult, 1 milion 140 mii de lei sunt oferiți în cadrul finanțării complementare pentru asigurarea condițiilor de trai în cămin”.

Ministrul s-a referit la importanța asumării reformei universitare de către toți cei implicați: studenți și profesori, cercetători, administrație și, respectiv, la necesitatea consolidării eforturilor în vederea sporirii calității educației, pentru a asigura țara cu cadre calificate în domeniile prioritare. Oficialul a reiterat deschiderea Ministerului Educației și Cercetării pentru soluționarea, în comun, a tuturor problemelor și situațiilor curente dificile, generate de crizele apărute în viața socială și economică generală din țară.

Rectorul Universității de Stat din Cahul Sergiu Cornea a subliniat importanța conlucrării eficiente cu Ministerul Educației și Cercetării, dar, în special, a apreciat susținerea dezvoltării universității ca centru educațional regional prin investiții materiale substanțiale din partea statului și partenerilor de dezvoltare.

Participanții la întrevedere au fost activi, s-au implicat în dialog cu ministrul, demonstrând activism și implicare. Unanimă a fost convingerea celor reuniți în ședință că odată valorificat proiectul, rezultatele activităţii universității vor începe să aibă şi o valoare estimabilă, la un moment dat, iar mijloacele financiare investite prin intermediul acestui proiect vor aduce beneficii pentru țară, inclusiv în termeni economici, cuantificând o sumă mult mai mare.

În acest sens, universitarii de la Cahul s-au arătat dispuși să valorifice potențialul uman, să colaboreze eficient cu MEC în vederea realizării scopurilor trasate, reconfirmând deschiderea comunității academice de a promova cunoașterea, inovarea și transferul tehnologic, de a pregăti specialiști cu calificare înaltă, contribuind la prosperarea societății prin asigurarea calității și competitivității universității pe plan național și internațional.

Articole similare