Publică un anunț
piatasud.md

24 familii din Cahul vor primi câte 5000 lei indemnizație unică

24 familii din Cahul vor primi câte 5000 lei indemnizație unică

A fost alocată suma de 120000 lei pentru acordarea indemnizației unice la nașterea copilului, părinților cu domiciliul stabilit în municipiul Cahul (inclusiv satul Cotihana).

Precizăm că Regulamentul privind modul de stabilire și plată a indemnizației unice la nașterea copilului, a fost aprobat prin decizia Consiliului municipal Cahul nr.1/1(17/1) din 25 martie 2022.

Reamintim că în anul 2023, potrivit Primăriei municipiului Cahul, numărul de beneficiari a indemnizațiilor unice, în valoare de 5 mii lei, a fost de 167 copii, iar la începutul anului 2024 a fost de 43.

Pentru solicitarea indemnizației părinții sau reprezentantul legal trebuie să depună o cerere conform modelului de mai jos; copia buletinului de identitate a părintelui sau reprezentantului legal, copia certificatului de naștere eliberat de ASP, copia certificatului de căsătorie (după caz) și certificatul cu indicarea datelor bancare pentru efectuarea transferului indemnizației. 

Actele pentru alocarea indemnizației se examinează în termen de 60 de zile de la depunerea cererii la primăria municipiului Cahul. 

Articole similare