Publică un anunț
piatasud.md

Agricultorii pot solicita subvenții în avans pentru proiectele de îmbunătățire, ameliorare și protecție a solului

Agricultorii pot solicita subvenții în avans pentru proiectele de îmbunătățire, ameliorare și protecție a solului

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat apelul de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru proiectele investiționale privind lucrările de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului.

În scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol, până la data de 19 iulie 2024, agricultorii pot depune cereri la AIPA. Menționăm că, subvențiile, constituie 80% din valoarea proiectului eligibil și nu vor depăși suma în valoare de 800 mii lei.

Acestea vor fi acordate pentru activitățile ce țin de:

  • prevenirea și de combaterea eroziunii solului;
  • ameliorarea chimică a solurilor;
  • conservarea și sporirea fertilității solurilor terenurilor agricole.

Potrivit criteriilor de eligibilitate, dosarul pentru solicitarea subvenției în avans trebuie depus de către solicitant la secția/serviciul teritorial al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din zona în care solicitantul intenționează să efectueze investiția. Persoanele juridice/fizice sau unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi care dețin teren în proprietate, posesie sau folosință, conform reglementărilor legale, și intenționează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi sunt eligibile să solicite subvențiile.

Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

  • I Tranșă – 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20%, din valoarea proiectului investițional;
  • II Tranșă – 30% din valoarea subvenției, se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative. 

Pachetul de documente necesar, ce urmează a fi depus, poate fi accesat pe site-ul AIPA la rubrica: Subvenții în avans – îmbunătățiri funciare 2024, sau AICI

Articole similare