Publică un anunț
piatasud.md

Apa de la Cahul va ajunge până la Vulcănești. A fost semnat acordul de finanțare

Apa de la Cahul va ajunge până la Vulcănești. A fost semnat acordul de finanțare

Pe 15 martie fost semnat acordul de finanțare a construcției rețelei de apeduct de la or. Cahul până la s. Alexandru Ioan Cuza, inclusiv conectarea la rețeaua din or. Vulcănești. La semnare au participat cinci primării: s. Pelinei, com. Găvănoasa, s. Alexanderfeld, or. Vulcănesti, s. Alexandru Ioan Cuza.

În cadrul evenimentului au fost discutate prevederile aspectelor tehnice ce urmează a fi puse în sarcina companiilor care vor asigura actualizarea documentației de proiect și a costurilor de deviz dar și care vor elabora Planul de Management ale Angajamentelor Sociale și de Mediu. Aprobarea acestor documente revine agențiilor de dezvoltare regională, precum și autorităților publice locale beneficiare, în conformitate cu prevederile Acordului de Finanțare, ale Manualului Operațional al Proiectului și Documentului de Evaluare a Proiectului.

Nicolae Dunas: „Vom beneficia împreună de resursele naturale dăruite de Dumnezeu”

În cadrul ședinței, Nicolae Dunas, președintele raionului Cahul a apreciat efortul Băncii Mondiale în vederea implementării proiectului, menționând că acest eveniment este de o importanță regională, deoarece atât raionul Cahul, cât și orașul Vulcănești vor beneficia împreună de resursele naturale dăruite de Dumnezeu.

Pe de altă parte directorul S.A „Apă-Canal Cahul” a solicitat, concomitent cu implementarea proiectului să se efectueze expertiza privind capacitatea operatorului, din punct de vedere a resurselor economice pentru întreținerea și deservirea efectivă inclusiv și a rețelelor de apeduct propus conform proiectului sus menționat

De asemenea, au fost aprobați Termenii de referință pentru elaborarea documentației de evaluare a impactului de mediu și impactului social.

Proiectul „Construcția infrastructurii de alimentare cu apă a localităților din raionul Cahul” este un proiect care vizează extinderea rețelei de apă potabilă în raionul Cahul. Acest proiect prevede conectarea a patru localități din raionul Cahul și a orașului Vulcănești la apeductul magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa, precum și extinderea rețelei de apă în alte localități din raionul Cahul. Scopul proiectului este de a asigura 19.500 de beneficiari cu apă potabilă, dintre care 12.000 sunt locuitori ai orașului Vulcănești.

Author: ziuadeazi.md