Publică un anunț
piatasud.md

Au fost numiți noi membri în Consiliul de Administrație a Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” Cahul

Au fost numiți noi membri în Consiliul de Administrație a Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” Cahul

Noua componență a Consiliului de Administrație a Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” Cahul a fost recent aprobată de către Consiliul Municipal Cahul. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din aprilie 2023, ca urmare a expirării mandatului Consiliului de Administrație anterior.

Astfel, lista actualizată a membrilor Consiliului de Administrație a Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” Cahul este alcătuită din:

  1. Raru Vasile – șef Serviciului salubrizare și amenajare a teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Cahul.
  2. Moldovanu Vladimir – Șef interimar SA „Apă Canal Cahul”.
  3. Șișianu Stela – economist, manager proiecte.
  4. Ţerna Zinaida – reprezentant al Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” Cahul.
  5. Bînzari Natalia – reprezentant al Primăriei municipiului Cahul.

De asemenea, în cadrul acestei decizii Bînzari Natalia a fost numită în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” Cahul. Ea va avea responsabilitatea de a coordona și conduce activitatea consiliului, asigurând buna funcționare a întreprinderii municipale.

Printre atribuțiile noului Consiliu de Administrație se numără aprobarea planului de afaceri al întreprinderii și monitorizarea implementării acestuia. De asemenea, ei vor stabili indicatorii de performanță și criteriile de evaluare ale întreprinderii, propunând, totodată, îmbunătățiri în management și eficientizarea activității.

Consiliul de Administrație va examina rapoartele anuale ale administratorului privind activitatea economico-financiară a întreprinderii și va prezenta fondatorului rapoarte anuale cu privire la activitatea sa.

O altă responsabilitate a Consiliului de Administrație este gestionarea bunurilor întreprinderii și luarea deciziilor referitoare la comercializarea, închirierea sau casarea activelor neutilizate. De asemenea, ei vor monitoriza situațiile litigioase și vor informa fondatorul în acest sens. Acesta va examina rapoartele de control și rapoartele auditorului, adoptând un plan de acțiuni pentru remedierea încălcărilor identificate.

Pe lângă acestea, Consiliul de Administrație va aproba bugetul anual, structura de personal și politica salarială a întreprinderii. Ei vor supraveghea activitățile de achiziții și vor aproba regulamentele interne în acest domeniu. Consiliul va fi responsabil, de asemenea, de aprobarea achiziționării bunurilor și serviciilor de valoare semnificativă, precum și a regulamentelor interne ale întreprinderii.

Consiliul Municipal Cahul a stabilit un termen de activitate de doi ani pentru noul Consiliu de Administrație al Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” Cahul, iar membrii acestuia vor fi remunerați cu suma de 700 lei pentru fiecare ședință la care participă.

Articole similare