Publică un anunț
piatasud.md

Analiza dispozițiilor Președintelui raionului Cahul pentru luna aprilie 2021

Analiza dispozițiilor Președintelui raionului Cahul pentru luna aprilie 2021

În luna aprilie, Președintele Raionului Cahul a emis 41 de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 4; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 6;  Dispoziții din domeniul construcțiilor -1; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 29 și încă o dispoziție din domeniul gestionării patrimoniului public.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

Prin dispoziția nr.66-n emisă la data de 01 aprilie 2021 se abrogă dispoziția nr. 58-n din 25.03.2021, sursele  financiare  aprobate și planificate pentru anul 2021 pentru Instituțiile Medico-Sanitare Publice, din raionul Cahul, fiind distribuite  în felul următor.

Majorarea bugetului raional pentru anul 2021, are loc prin dispoziția nr.67-n, din data de 06.04.2021. Astfel la partea de venituri, bugetul se majorează cu suma de 736,0 mii lei, pentru plata indemnizațiilor unice angajaților infectați cu  COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

În aceeași dată  se emite și  dispoziția nr.68-n, prin care se alocă mijloace financiare în sumă  de 13.348,00 lei, pentru pregătirea echipei de lupte la calificările pentru participarea la Campionatul European în perioada 29 martie-09 aprilie anul 2021.

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, la data de 27 aprilie, se emite dispoziția nr.73-n prin care se alocă suma de 250,0 lei, în scopul confecționării felicitărilor.

Noi numiri în funcții

Prin dispoziția nr.178-i din 02.04.2021, se promovează din funcția de specialist Serviciul Arhivă dna Balan Mariana, în funcția de Specialist superior, serviciul arhivă , începînd cu 01.04.2021.

Dl Mecineanu Gheorghe, prin dispoziția nr.186-i, din 13.04.2021, se numește începînd cu data de 17 aprilie 2021, în funcția de specialist superior, Secția agricultură, pe o perioadă de 06 luni, pînă la data de 16 octombrie 2021.

O nouă numire în funcție are loc prin dispoziția nr.201-i, emisă la data de 28.04.2021. Astfel în funcția de specialist principal din cadrul Direcției construcții și drumuri se numește Dl Vdovicenco Valeriu, pe o perioadă de 1 an de zile, pînă la 30 aprilie 2021.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare