Publică un anunț
piatasud.md

Ce companie petrolieră alimentează autoturismele primăriei municipiului Cahul în anul 2021?

Ce companie petrolieră alimentează autoturismele primăriei municipiului Cahul în anul 2021?

Compania Lukoil Moldova este cea care a furnizat în anul curent produse petroliere pentru primăria municipiului Cahul. Contractul semnat dintre Primăria municipiului Cahul și compania petrolieră valorează circa 948 de mii de lei. 

În luna decembrie a anului trecut Primăria municipiului Cahul a anunțat desfășurat procedura de achiziție publică prin cererea ofertelor de preț de achiziționare a „produselor petroliere pentru anul 2021” conform necesităților Primăriei mun. Cahul. 

La concurs și-au depus ofertele 5 operatori economici: „LUKOILMOLDOVA” SRL, „DATARIO” SRL, „TIREX PETROL” SA, „PETROM MOLDOVA” SRL, „BEMOL RETAIL” SRL. După evaluarea tuturor  ofertelor,  membrii grupului de lucru au desemnat câștigătoare oferta prezentată de operatorul economic „LUKOIL-MOLDOVA” SRL. Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare – prețul cel mai scăzut. La procedura de achiziție publică s-a cerut ca operatorii economici să își dea oferta pentru două poziții: benzină A95 și motorină Euro5.

Iată ofertele participanților: 

După cum se vede prețul cel mai mic l-a oferit compania „LUKOILMOLDOVA” SRL, care a ofertat suma de 70 145 de lei pentru 6500 litri de benzină și pentru 80000 litri de motorină, a propus suma de 719 333 de lei. Această companie a și fost câștigătoare.

Însă „DATARIO” SRL a contestat decizia grupului de lucru, argumentând la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor că operatorii economici participanți, urmează să indice prețul mediu calculat utilizând prețurile afișate la panourile informative în toată rețeaua de distribuție în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare, condiție care nu a fost respectată de către operatorul economic declarat câștigător în cadrul licitației publice. „În cadrul specificației de formare a prețului (F4.2) depusă de „LUKOILMOLDOVA” SRL la rubrica Prețul mediu calculate în ultimele 15 zile până la data publicării anunțului de participare (lei/litru) (prețul unitar ofertat) au fost admise erori considerabile care a afectat rezultatul procedurii”.

La rândul său, autoritatea contractantă a explicat la ANSC că potrivit documentelor licitației publicate pe platforma MTender, criteriul de atribuire a fost stabilit ca fiind „prețul cel mai scăzut”. Totodată, în anunțul de participare Primăria mun. Cahul a solicitat informația privind prețurile afișate pe panou pentru ultimele 15 zile pentru municipiul Cahul și nu pentru toată rețeaua de distribuție, așa cum face referire „DATARIO” SRL în documentul contestației. 

ANSC a emis o decizie prin care a respins  ca neîntemeiată contestația depusă de către „DATARIO” SRL. Așadar contractul dintre Primăria municipiului Cahul și „LUKOILMOLDOVA” SRL în valoare de circa 948 de mii de lei a rămas în vigoare. 

Articolul este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a Primăriei și a Consiliul municipal Cahul” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare