Publică un anunț
piatasud.md

Dreptul la concediu de odihnă: o garanție pentru salariați. Află tot ce trebuie să știi

Dreptul la concediu de odihnă: o garanție pentru salariați. Află tot ce trebuie să știi

Este important să știi că, conform legislației în vigoare, fiecare salariat are dreptul la un concediu de odihnă plătit, garantat de lege și nu poate fi obiectul unei cesiuni, renunţări sau limitări.

Concediul de odihnă are anual o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, iar perioada pentru care se acordă anual este de 12 luni calendaristice de la data angajării salariatului.

În vechimea în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual se includ diverse perioade, precum timpul efectiv lucrat, perioadele de absență forțată sau perioadele de concediu neplătit pentru îngrijirea unei persoane aflate în aceeași locuință.

Indemnizația de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul mediu pentru perioada respectivă, se plătește de către angajator cu cel puțin 3 zile înainte de începerea concediului sau la o dată convenită de părți, dar nu mai târziu de data achitării salariului pentru luna în care a fost acordat concediul respectiv.

Așadar, dreptul la concediu de odihnă este garantat și trebuie respectat de către toți angajatorii, contribuind la o relație de muncă sănătoasă și echilibrată. Recunoașterea și respectarea acestui drept asigură un mediu de muncă corect și respectuos față de salariați.

Important de precizat este că neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi este interzisă. Deci, refuzul angajatorului de a acorda concedii anuale de odihnă constituie o încălcare a legislației muncii.

Articole similare