Publică un anunț
piatasud.md

Ghidul Apicultorului: Întroducerea mătcii în familia de albine (înlocuirea mătcii)

Ghidul Apicultorului: Întroducerea mătcii în familia de albine (înlocuirea mătcii)

În practica apicolă se cunosc o multitudine de metode de introducere a mătcilor, metode cu o reușită mai mare sau mai mică, determinate și de starea familiei de albine și principalii factori favorizanți.

Înainte de toatetrebuieluateîncalculuneleelementecedeterminăacceptareasaurespingereareginei cum ar fi:

  • primăvara și toamna devreme mătcile sunt primite mult mai ușor.
  • seara este momentul oportun în care se introduc matcile.
  • în perioadele cu cules bun mătcile sunt acceptate mai ușor.
  • mătci împerecheate sunt primite mai ușor (mai ales dacă au contat mai mult timp în nucleu).
  • lipsa puietului este o situație ce favorizează introducerea matcilor.
  • prezența botcilor face aproape imposibilă înlocuirea mătcilor.
  • albinele tinere acceptă mult mai ușor o nouă matcă.

Introducerea matcii din colivie

Se scoate matca ce trebuie schimbată și se lasă 4-5 ore. Pe seara, se fixează colivia (10cm x10 cm care poate fi confecționată din plasă de sârmă cu diametrul ochiurilor de 3 mm) și se introduce matca sub colivie, fără albina însoțitoare. Colivia se fixează pe o zonă cu miere căpăcită și puiet gata de eclozionare, puiet care va hrăni matca până la eliberarea din colivie. Colivia se fixează prin presare până când intră până la foița de ceară (când folosim o colivie confecționată din plasă de sârmă – în caz contrar albinele vor roade în jurul colivie iși pot să omoare matca).

Pentru coliviile din comerț, după 1-2 zile se verifică comportamentul albinelor, iar dacă acesta este normal se va înlocui partea de jos cu o foiță de ceară găurită. Se vor distruge și eventualele botci nou-construite.

După alte patru zile se mai verifică o dată dacă matca a fost eliberată și dacă a început ponta. Dacă nu a fost eliberată, se practicăun orificiu pe partea opusă fagurelui. Această metodă este una din cele mai sigure.

Introducerea cu ajutorul cutiei de transport mătci

Se organizează familia sau se rup eventualele botci dacă acestea există și se lasă câteva ore.
Se introduce cutia în familie, în mijlocul acesteia, între două rame, în partea superioară. După 24 de ore se verifică comportamentul albinelor. Dacă comportamentul este normal se înlocuiește căpăcelul cu o foiță de ceară găurită. Albinele vor roade ceară și vor elibera matca. Nu se va deranja stupul timp de patru zile.

Metoda de introducere prin surprindere

Se uniformizeaza mirosul albinelor și a mătci tinere cu 24 de ore înainte (folosind un parfum sau palincă pusă pe bucăți de vată la fundul stupului). Se suprimă matca bătrână și se scutură toate albinele în fața urdinișului pe o planșetă. Se dădrumulșimătciitinereînacestghem de albine.

Introducerea prin urdiniș sau pe deasupra cuibului

Familia trebuie să fie pusă în situația de a accepta matca (orfanizată) iar matca trebuie să aibă același miros cu cel al familiei de albine (uniformizăm mirosul). Matca trebuie să nu fie speriată și să fi pontat mai mult timp în nucleu. Se introduce seara pe urdinis prin partea superioară a stupului.

Prin năclăire cu miere

Se caută matca ce trebuie schimbată și instantaneu se ridică de pe fagure iar în acelașiloc se introduce nouă matcă împerecheată unsă cu miere. Verificarea acceptării se face după 7 zile.

Introducerea mătcii cu nucleul din care provine

Orfanizăm familia șii ntroducemnucle despărțit de familie primitoare doar de o bucată de hârtie perforată cu un cui. Operațiunea este mult mai ușoară în cazul stupilor verticali când putem așeza corpul cu nucleu este familia de bază despărțite de o hârtie găurită. Albinele vor roade hârtia și se vor unifica. După două zile coborâm ramele din nucleu în corpul de jos.

Introducerea cu alcool

S-a constatat că reginele sunt primite ușor dacă se recurge la narcotizarea familiei cu alcool de 95 grade sau cu țuică tare de fructe (în condițiile în care sunt îndeplinite și unele din condițiile prezentate la început).

Practic se toarnă 10 ml alcool pe o bucată de hârtie tip batistă și se așează deasupra ramelor. În prealabil se extrage matca bătrână și se introduce o matcă tânără împerecheată în cușcă, lateral față de hârtia cu alcool, izolată cu un strat foarte subțire de șerbet de zahăr. Matca va fi eliberată înainte ca vaporii de alcool își piardă efectul (aceștia ștergând mirosul vechi mătci). Metoda are avantajul că matca va începe imediat ponta.

Articole similare