Publică un anunț
piatasud.md

Analiza dispozițiilor emise de Președintele Raionului Cahul pentru luna Octombrie

Analiza dispozițiilor emise de Președintele Raionului Cahul pentru luna Octombrie

În luna octombrie, Președintele Raionului Cahul a emis 63 de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 5; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 10;  Dispoziții din domeniul construcțiilor – 3; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 45;

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

Mijloace financiare în sumă de 120,0 lei conform dispoziției nr. 177-n din 07.10.2020 au fost acordate  pentru achiziția  diplomelor de merit  pentru zece angajați din cadrul Î.S. „Poșta Moldovei” cu prilejul Zilei Mndiale a Poștei organizată pe data de 9 octombrie 2020.

La data de 08.10. 2020 a fost emisă dispoziția nr.178-n care prevede  alocarea sumei de 47, 320 lei Școlii Sportive de fotbal Cahul pentru participarea  echipelor de fotbal (U17, U16, U15, – copii și juniori) a Școlii Sportive Raionale de fotbal Cahul la Campionatul Republicii Moldova fotbal, ediția 2020 – 2021,perioada septembrie-decembrie 2020.

Dispoziția nr.182-n  emisă în data 14 octombrie 2020 prevede alocarea sumei de 1000,00 lei cu privire la desfășurarea Concursului  literar „La izvoarele înțelepciunii”, ediția 2020.

Noi modificări ale  dispoziției nr.163 din 10.09.2020 emisă de către președintele raionului a avut loc prin dispoziția nr.184-n emisă în data de 21 octombrie. Noile schimbări țineau de redistribuirea mijloacelor financiare planificate pentru anul 2020 la IMSP „Spitalul Raional Cahul” astfel se presupune achiziția unui analizator biochiic automat costul căruia este de 400,00 mii lei. Clădirea Farmaciei spitalului  nu va suferi schimbări, în schimb va fi reparat fostul bloc alimentar în care și va fi amplasată farmacia spitalului , suma alocată pentru aceste reparații constituie  2365,00  mii lei, desemenea se va exlude subpunctul (d) ce prevedea procurarea și instalarea a 27 condiționere.

Prin dispoziția nr.186-n din data de  22.10.2020, sunt alocați 1000,00 lei pentru achiziția de diplome și achitarea altor servicii editoriale, cu ocazia organizării activității dedicate Aniversării a 100 ani de la nașterea poetului Andrei Ciurunga.

Mijloace financiare în suma de 1000,00  lei prin dispoziția nr.190-n din data de 29.10.2020 se alocă Centrului de Tineret Cahul  pentru imprimarea materialelor de publicitate a Centrului.

Funcții vacante rămase neocupate  

Prin dispoziția nr. 180-n  din 08.10.2020 se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „ Biroul de Prospecțiuni și Proiectări” dar și   prelungirea  termenul de depunere conform dispoziției nr.192-n din 30.10.2020 pînă la data de 16 noiembrie inclusiv.

La data de 27 septembrie  prin dispoziția nr.188-n a fost prelungit  termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de specialist superior, Direcția construcții și drumuri. Dosarele pot fi depuse pînă la 05 noiembrie 2020 inclusiv.

Dna Racicovscaia Larisa  a fost numită  în funcția de Auditor intern din Cadrul Aparatului președintele raionului prin dispoziția nr.424-i emisă în data de 01.10 2020.Funcțiile vor fi   exercitate începând cu data de 01 octombrie 2020.

Conform dispoziției  nr.433i emise la data de 06.10.2020   se acceptă demisia  dlui Creciun Serghei din propria inițiativă din funcția  de Șef Serviciul tineret și sport a Consiliului raional Cahul începând cu data de 06 octombrie 2020.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare