Publică un anunț
piatasud.md

Maxim 180 de zile! Pe 1 ianuarie a intrat în vigoare restricția de aflare a automobilelor cu numere de înmatriculare străine pe teritoriul țării

Maxim 180 de zile! Pe 1 ianuarie a intrat în vigoare restricția de aflare a automobilelor cu numere de înmatriculare străine pe teritoriul țării

Politica fiscală și vamală pentru anul 2023 a fost aprobată la data 29 decembrie 2022, în lectură finală, în cadrul ședinței plenare a Parlamentul Republicii Moldova.

Deputații au introdus modificări la termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport. 

Astfel, că din data de 1 ianuarie, mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care dețin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acțiune, nu se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen mai mare de 180 zile. 

Totodată, regimul vamal de admitere temporară pentru mijloacele de transport auto declarate prin acțiune al căror termen-limită de aflare pe teritoriul vamal a expirat și în privința cărora a fost întocmit proces-verbal cu privire la contravenție se va încheia din oficiu, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în sistemul informațional, după încasarea drepturilor de import, în cazul neexecutării obligației de scoatere a mijlocului de transport de pe teritoriul vamal în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință a procesului-verbal.

Totodată, în Politica fiscală și vamală pentru anul 2023 au mai fost introduse un șir de modificări care pot fi accesate aici

„Măsurile de politică bugetar – fiscală și vamală pentru anul 2023 au drept scop să contribuie la soluționarea constrângerilor economice și asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova, în contextul proceselor economice și sociale extinse” se spune în comunicatul Serviciului Vamal.

Articole similare