Publică un anunț
piatasud.md

Analiza dispozițiilor Președintelui raionului Cahul pentru luna august

Analiza dispozițiilor Președintelui raionului Cahul pentru luna august

În luna august, Președintele Raionului Cahul a emis 67 de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul
administrației publice locale – 5; Dispoziții din domeniul buget și finanțe –11; Dispoziții din domeniul
comerțului – 1; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 49 și încă una ce ține de domeniul
gestionării patrimoniului public.
Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta
un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice


La data de 2 august este emisă dispoziția nr. 149-n prin care se dispune alocarea mijloacelor financiare în
scopul achiziționării echipamentului sportiv Asociației Obștești Clubul Sportiv ,,WOLF PACK
ACADEMY”- 50250 lei.


La aceeași dată se emite și dispoziția nr. 150-n prin care se alocă mijloace financiare în sumă de 40000 lei
Asociației Obștești Clubul Sportiv ,,WOLF PACK ACADEMY” în scopul promovării, susținerii
activităților sportive.

Suma de 4.655,00 lei este alocată prin dispoziția nr.152, emsă la data de 4 august. Scopul alocației este
organizarea și desfășurarea spartakiadei 2021 pentru angajații din serviciul public din Raionul Cahul,
desfășurat pe data de 30.07.2021.

Potrivit dispoziției nr. 154-n din 05.08.2021se abrogă dispoziția nr.154-n din 23.07.2021 ,,Cu privire la
organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante” prin care s-a anulat concursul pentru
ocuparea funcției publice vacante de Șef al Serviciului relalții funciare, cadastru și patrimoniuL public,
din motiv că concursul anterior a fost anulat parțial și Hotărîrea Judecătoriei Cahul din 15.07.2021 nu a
devenit definitivă și irevocabilă.

Mijloace financiare în sumă de 14.668,00 lei sunt alocate prin dispoziția nr. 155-n din 5 august. Banii sunt
repartizați pentru organizarea și desfășurarea competiții ,,ITF SUMMER CUP-CAHUL 2021, defășurat
pe data de 31.07.2021.

Dispoziția nr. 156-n emisă la data de 10 august prevede organizarea deplasării meșterilor populari din
raionul Cahul репtru participarea lа Festivalul regional al соvоаrеlоr „Gagauz kilimleri”. Festivalul este organizat pe data de 07 august, s. Gaidar, raionul Ceadâr Lunga iar suma necesară pentru acoperirea
cheltuielilor ce țin de transport constituie 600,00 lei.


La aceeași dată se emite și dispoziția nr.157-n prin care se organizează evenimentul ,,Ziua apicultorului
ediția II-2021, Tîrgul Apicol Cahul”, sub genericul ,,Regatul Albinelor” în ziua de 19.08.2021. Pentru
organizarea evenimentului a fost necesar alocarea sumei de 4560,00 lei.


La data de 11.08.2021 se emite dispoziția nr. 159-n, prin care se alocă din fondul de rezervă a Consiliului
Raional Cahul mijloace financiare în sumă de 16000,00 lei, Aparatului președintelui pentru procurarea
combustibilului pentru asigurarea transportării probelor în laboratorul virusologic a ANSP, mun. Chișinău
de la persoanele suspecte la COVID-19 pe perioada 09.08.2021-30.08.2021.

Cu ocazia ,,Zilei financiarului”, la data de 13.08.2021 se emite dispoziția nr. 362-I, prin care se acordă un
premiu unic în mărime de 6000,00 lei dlui Hodenco Constantin – Șef al Direcției Generale Finanțe a
Consiliului rational Cahul. Dlui Hodenco Constantin se recomandă să stabilească angajaților din
subordine premii, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe
anul respective, al căror cuantum în fiecare caz nu va depăși salariul de funcție al salariatului premiat.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare