Publică un anunț
piatasud.md

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație la drumul local Zîrnești-Baurci Moldoveni

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație la drumul local Zîrnești-Baurci Moldoveni

Pe 26 august, Consiliul raional Cahul anunță cererea ofertelor de prețuri pentru Lucrări de întreținere periodică și reparații la drumul local L666 Zîrnești-Baurci Moldoveni. Valoarea estimativă a contractului este de 1,25 milioane lei.

Contractul, în urma achizițiilor publice efectuate a fost încheiat cu Orizontul-Lux SA, care conform prevederilor contractuale urma să finiseze lucrările în luna decembrie 2022. 

În cadrul proiectului ”Achiziții publice transparente”, implementat de AO Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, o echipă de cetățeni a monitorizat procesul de realizare a lucrărilor de construcții, la diferite etape ale procesului. Despre procedura de atribuire a contractului de achiziții a fost publicat un articol separat. 

CITEȘTE ȘI: Află cine va repara traseul local Zîrnești-Baurci Moldoveni și care e investiția

În urma  vizitelor  de monitorizare  a acestei achiziții  membrii grupului  a   constatat  câteva neconformități cu caietul de sarcini  la executarea lucrărilor de reparație.  Astfel la vizita din  data de 05.01.2023  lucrările de reparație erau deja finisate, iar în urma observaților s-a constatat următoarele:

  • Aplicarea  neuniformă vizibil,   unui start de beton  asfaltic  a drumului lateral ce duce spre  grădiniță (vezi pozele din anexa 8);
  • Instalarea  bordurilor  de piatră   în număr  total  de 40 bucăți a câte un metru;
  • Nu au putut  fi identificate  conform caietului de  sarcini dacă calitativ  au fost plombate câteva  gropi în îmbrăcămintea cu beton asfaltic a drumului central.

Grupul de lucru vine cu un șir de recomandări:

Autoritățile contractante să asigure publicarea tuturor informațiilor despre  achiziții publice pe paginile web; 

  • Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate și transparență maximă privind desfășurarea   procedurii de achiziții publice;
  • Acceptarea, de către autorităţi, a reprezentanţilor societăţii civile în calitate de observatori în grupurile de lucru pentru achiziții publice, pentru monitorizarea eficientă a executării lucrărilor;
  • Autoritățile să inițieze, din oficiu, examinarea cazurilor ce sunt semnalate de către societatea civilă, atunci când încălcarea legislației este evidentă și să asigure înlăturarea neajunsurilor și neconformităților;
  • Părțile contractante să asigure executarea întocmai a  prevederilor  caietului de sarcini;
  • Caietul de sarcini să fie coordonat/consultat cu beneficiarii finali al lucrărilor;
  • Autoritatea responsabilă de elaborarea caietului de sarcini să consulte serviciile abilitate amplasarea în teren a sistemelor de canalizare pentru stabilirea zonei de protecție.

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare