Publică un anunț
piatasud.md

Stare de urgență pentru 60 de zile în Republica Moldova

Stare de urgență pentru 60 de zile în Republica Moldova

Legislativul a decis astăzi instituirea stării de urgență în țară pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 24 februarie 2022.

Pentru a solicita declararea stării de urgență, în plenului Parlamentului a venit premierul Natalia Gavrilița. Aceasta a precizat că pe perioada stării de urgență va fi instituit un regim special de intrare şi ieșire din ţară, de folosire a spaţiului aerian, dar și măsuri care să asigure gestionarea fluxurilor migraționiste și asigurarea protecției persoanelor refugiate din Ucraina. 

Documentul prevede că, pe perioada stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va emite dispoziții care sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Moldovei.

De asemenea, proiectul prevede expulzarea de pe teritoriul țării a persoanelor a căror prezență poate afecta asigurarea ordinii publice și securității statului; stabilirea unui regim special de lucru pentru agenți economici și instituții publice; interzicerea desfășurării adunărilor, manifestărilor publice și altor acțiuni de masă; coordonarea activității mijloacelor de informare în masă; gestionarea fluxurilor migraționale, precum și alte măsuri.

Prin hotărârea de astăzi a fost abrogată Hotărârea Parlamentului adoptată la 20 ianuarie 2022 privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă de 60 de zile.

Articole similare