Publică un anunț
piatasud.md

Acțiuni intensificate pe linia supravegherii apelor de frontieră, în perioada de prohibiție

Acțiuni intensificate pe linia supravegherii apelor de frontieră, în perioada de prohibiție

Timp de 75 de zile consecutive, de la 1 aprilie și până la 14 iunie 2021 inclusiv, pe teritoriul R.Moldova este stabilită perioada de prohibiţie în obiectivele acvatice piscicole naturale. Astfel că polițiștii de frontieră și-au amplificat acţiunile de supraveghere în zona de frontieră și vor acţiona conform legislaţiei în vigoare.

Pentru buna desfășurare a măsurilor de protecție a resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale aflate în zona de frontieră, au fost instructați corespunzător angajaţii Poliției de Frontieră, inclusiv determinate misiunile patrulelor planificate în serviciu, prin utilizarea frecventă/intensă a ambarcațiunilor și echipamentului special din dotare. Totodată, în continuare se va respecta măsurile de protecție individuală, impuse de riscurile provocate de virusul de tip COVID-19.

De asemnea, a fost stabilită modalitatea de cooperare cu structurile teritoriale ale Agenției de Mediu privind particularităţile de activitate pentru perioadele de prohibiţie, care cuprinde:
– ordinea și procedeul schimbului reciproc de date și informaţii între subdiviziunile de nivel operaţional şi tactic;
– organizarea raziilor în comun, pentru a preveni şi a depista cazurile de comercializare ilicită a peștelui și a încălcărilor prohibiţiei anuale la pescuit în zona de frontieră;
– procedura de predare-primire a persoanelor documentate pentru încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în perioada de prohibiţie;
– ordinea şi modul de informare a populaţiei din sectoarele de responsabilitate a Poliției de Frontieră cu privire la perioadele de prohibiţie.

În Ordinul Nr.11 din 23.03.2021 emis de Agenția de Mediu sunt precizate perioadele și zonele de prohibiţie a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova pentru anul curent. În timpul prohibiției se interzice pescuitul și aflarea în obiectivul acvatic sau în preajma lui cu unelte de pescuit. 

Articole similare