Publică un anunț
piatasud.md

Află care sunt deciziile adoptate de către consilierii municipali în cadrul ședinței din 3 iunie

Află care sunt  deciziile adoptate de către consilierii municipali în cadrul ședinței din 3 iunie

Pentru data de 03 iunie  a fost anunțată convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Cahul, pe ordinea de zi figurând 39 proiecte de decizii. Aprobate în cadrul deciziei au fost 37 de subiecte. Două  decizii aprobate în cadrul ședinței inițial nu au fost aduse la cunoștința publicului, în conformitate cu legea în vigoare.

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm cele mai importante decizii aprobate la ace ședință de către aleșii locali.

Prin decizia  nr.3/2 se majorează bugetul municipiului Cahul pentru anul 2021. La partea de venituri, bugetul se mărește cu suma de 100000,00 lei (contribuție la procurarea spațiului locativ pentru o familie  cu 11 copii). Bugetul municipiului Cahul pentru anul 2021 se majorează cu aceeași sumă la partea de cheltuieli (ajutoare bănești) la Aparatul Primăriei municipiului Cahul.

Potrivit deciziei nr.3/3  din fondul de rezervă a Primăriei municipiului Cahul se alocă  suma de 290000,00 mii lei ajutor material pentru 6 cetățeni ai municipiului Cahul. Suma de 100000,00 mii lei este alocată ca ajutor pentru procurarea spațiului locativ. Suma de 50000 mii lei se acordă pentru tratamentul copilului, Cîte 30000,00 lei vor fi acordate pentru tratamentul a doi copii, 50000,00 lei vor fi alocați campionului mondial la haltere, iar cei 30000,00  de lei rămași vor fi acordați antrenorului în legătură cu rezultatele excepționale la Campionatul Mondial la Haltere, organizat în Uzbekistan, Tașkent în luna mai al anului curent.  Menționăm că mijloacele financiare vor fi transferate beneficiarilor la prezentarea actelor confirmative.

Conform deciziei 3/4 , Consiliul municipal Cahul își asumă obligațiunea de a cofinanţa executarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai bună infrastructură de transport”, cu suma de 1692298,94 euro, ce reprezintă 44,88 % din valoarea totală a proiectului şi alte cheltuieli neeligibile ce pot apărea în procesul de implementare a proiectului nominalizat, ce va fi implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene .

În cadrul ședinței s-a adoptat și decizia nr. 3/7, prin care se transmite în gestiunea Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul ascensorul instalat la adresa: mun.Cahul, str.M.Viteazul, 51, scara 1, cu valoarea totală de 770386,81 lei, conform actelor de primire-predare.

Decizia nr. 3/8 prevede trecerea la balanța Primăriei municipiului Cahul a unui bun imobil. Bunul imobil reprezintă cunstrucția de cultură și agreement – Stadionul de mini-fotbal ,, Junior”

La  data de 3 iunie, se adoptă decizia nr. 3/35 prin care se aduce la cunoștință publică raportul de activitate al Primăriei municipiului Cahul și executarea bugetului pe anul 2020.

RAPORT

Potrivit deciziei nr. 3/36 se aduce la cunoștința publică raportul de activitate a Întreprinderii Municipale de Construcție a drumurilor și spațiului locativ Cahul în anul 2020. Deasemenea conform  deciziei se permite ÎM de Construcție a drumurilor și spațiului locative Cahul să utilizeze profitul net, obținut în anul 2020, în mărime de 2598426,00 lei pentru dezvoltarea întreprinderii.

RAPORT

Raportul de activitate a Întreprinderii Municipale de construcție este prezentat în decizia nr.38.1. Raportul afișează activitatea întreprinderii pentru anul 2020 și perspectiva pentru anul 2021.

RAPORT

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare