Publică un anunț
piatasud.md

Dispozițiile Președintelui Raionului Cahul pentru luna iunie 2021

Dispozițiile Președintelui Raionului Cahul pentru luna iunie 2021

În luna mai, Președintele Raionului Cahul a emis  69  de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 4; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 21;  Dispoziții din domeniul construcțiilor – 1; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 41, o dispoziție din domeniul gestionării patrimoniului public  și încă una ce ține de alte domenii.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

Mijloace financiare în sumă de 21.000,00 lei, sunt alocate prin dispoziția nr.99-n din data de 01 iunie.  Banii sunt alocați   Asociației Obștești ,,Asociația Raională de Lupte” , pentru  participarea la Campionatul European la Lupte libere a sportivei Beda Luciana, care se petrece în Bulgaria, or. Samokov în perioada 12-18 iunie 2021.

Prin dispoziția nr.104-n emisă la data de 10 iunie, se modifică planul de alocații privind sursele financiare nefolosite din cadrul activității cultural Festivalul concurs folcloric pentru copii și tineret ,,Duminică la Florii”, pentru organizarea Zilei mondiale a donatorului de singe, în sumă de 10735 lei.

La aceeași dată se emite și dispoziția nr.105-n, prin care se alocă mijloace financiare în sumă de 10735,00 lei pentru organizarea Zilei Mondiale a Donatorului de Sînge. Evenimentul a avut loc la data de 13 iunie, în incinta Palatului de Cultură ,, Nicolae Botgros” din mun. Cahul.

La data de  11 iunie, se emite dispoziția nr.106, care prevede alocarea mijloacelor financiare în sumă de 2786,00 lei. Banii sunt alocați pentru festivitatea de înmînare a cheilor beneficiarilor de locuințe sociale în cadrul proiectului ,, Construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile”.

Potrivit deciziei nr.109-n, emisă la data de 16 iunie, are loc repartizarea mijloacelor financiare planificate pentru anul 2021 la IMSP Spitalul Raional Cahul. Astfel sursele financiare aprobate și planificate pentru anul 2021 sunt repartizate în felul următor:

  • 2 000 000,00 lei pentru construcția centralei termice separate, renovarea rețelelor și punctelor termice existente a IMSP Spitalul Raional Cahul, mun.Cahul.
  • 460 000,00 lei pentru executarea reparațiilor în Blocul nr.1 ( Secția Terapie intensivă, Cardiologie, Neurologie, Pediatrie) și Blocul nr.2 (Secția Boli Infecțioase) în care au fost internați și tratați pacienții suspecți/ caz confirmat, forme medii și grave ale infecției cu coronavirusul de tip nou COVID-19

Cu prilejul Zilei profesionale a funcționarului public, se emite la data de 17.06.2021, dispoziția nr. 266-i prin care se acordă premiu unic ,  în valoare de 3000,00 lei , dlui Hodenco Constantin – Șef al Direcției General Finanțe a Consiliului raional Cahul. Premiu unic în valoare de un salariu de funcție este acordat prin dispoziția nr.118-n  dl. Baban Valeriu, Șef al Direcției Generale Învățămînt Cahul a Consiliului Raional Cahul.  Prin urmare se recomandă stabilirea pentru  angajații din subordine  a  premiilor, ce vor fi plătite din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv. 

Pe aceeași dată este emisă și dispoziția nr. 110-n, prin care se modifică dispoziția nr.28-n, din 11.02.2021. Prin dispoziția 110-n se exclude sintagma ,, AO CS Burlacu Brazilian Jiu Jitsu” – 40000 lei și se include ,, Asociația Obștească Clubul Sportiv ” WOLF PACK ACADEMY”, prin care se alocă mijloace financiare în sumă de 100000 lei.

Dispoziția nr. 111-n prevede alocarea  sumei de 11435,00 pentru organizarea Zilei Lucrătorului medical și a farmacistului. Evenimentul a avut loc pe data de 17 iunie în incinta Palatului de Cultură ,, Nicolae Botgros” din mun. Cahul.

La data de 18 iunie, potrivit deciziei nr.112-n se alocă mijloace financiare în sumă de 240,00 lei, în vederea participării în cadrul evenimentului organizat cu ocazia celei de-a 29-a aniversare a Zilei Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, pe data de 10 iunie 2021, în incinta Sectorului Poliției de Frontieră ,, Brînza” în Slobozia Mare.

Suma de 61.339,00 lei, se alocă prin dispoziția nr.117-n emisă la data de 22 iunie. Banii sunt alocați Asociației Obștești ,,WOLF PACK ACADEMY” în vederea achiziționării unei suprafețe de lupte ( saltele) cu suprafața de 135 m2.

Mijloace financiare în sumă de 21.580,00 lei  sunt alocate prin dispoziția nr.120-n, emisă la data de 23 iunie Asociației Obștești ,,Clubul Sportiv Burlacu BJJ”. Scopul alocării este deplasarea sportivilor Burlacu Jiu Jitsu Brazilian la competiția internațională de Jiu Jitsu Brazilian Tomia BJJ Open 2021 or. Constanța, organizat în perioada 25-27 iunie.

În vederea confecționării diplomelor cu ocazia Zilei funcționarului public, la data de 23.06.2021 se emite dispoziția nr. 121-n, prin care se alocă suma de 1500,00 lei

Dispoziția nr. 123-n, emisă la data de 25.06.2021 prevede alocarea sumei de 425,00 lei pentru organizarea deplasării ansamblului folkloric ,,Roata Norocului” din satul Andrușul de Sus pentru participarea la Festivalul-concurs Regional de creație popular ,,Moștenit-am din bătrîni”. Evenimentul a avut loc pe data de 27 iunie, începînd cu ora 10.00 în Piața Ștefan cel Mare, or. Leova.

Coform  dispoziției nr. 124-n emisă la data de 25 iunie, se organizează Seminarul ,, Ce este și cum se practică turismul ecologic transfrontalier?” în cadrul proiectului ,, Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre. Pentru acoperirea cheltuielilor în cadrul proiectului din buget se alocă mijloace financiare în sumă de 68977 lei.

Prin dispoziția 125-n emisă la data de 28 iunie, se alocă suma de 795,74 lei. Banii sunt alocați pentru ocuparea primului loc la Campionatul Mondial Tașkent.

La data de 28.06.2021  se emite dispoziția nr.126-n , în scopul susținerii sportului asociației obștești CS Burlacu Brazilian Jiu Jitsu. Astfel în  calitate de susținere s-a decis alocarea sumei de 40000 lei, în limita alocațiilor preconizate în bugetul anului 2021. 

Prin dispoziția nr. 283-I din 29.06.2021, se suspendă Dna Popov Lucia, din funcția de Șef a Serviciului relații funciare, cadastru și patrimoniului public, conform deciziei Curții de Apel Cahul din 21.06.2021.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare