Publică un anunț
piatasud.md

Ce s-a decis la ședința Consiliului raional Cahul din 17 septembrie

Ce s-a decis la ședința Consiliului raional Cahul din 17 septembrie

La data de 17 septembrie a fost anunțată ședința ordinară a Consiliului raional Cahul, ședință care urma să aibă loc în luna august curent, doar că a fost amânată de 2 ori, principala cauză fiind infectarea unor consilieri și funcționari publici cu COVID-19.  

Pe ordinea de zi a ședinței au fost propuse 30 de proiecte de decizii, care urmau să fie discutate încă în luna august. După dezbaterea ordinii de zi, 2 proiecte de decizii au fost excluse , iar 2 au fost incluse. Cele incluse vizau acordarea suportului din partea Consiliului raional Cahul pentru S.A. Fabrica de Brânzeturi Cahul.

Proiectul exclus de pe ordinea de zi

Din ordinea de zi a fost exclus 1 proiect de decizii: „Cu privire la demersul Direcției Generale Teritoriale SUDal Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova nr. 11/10/697  din 12.06.2020”

Prin proiectul de decizie, Consilierii raionali urmau să se expună, drept răspuns la demersul DGT SUD a CNA, dacă modul de utilizare a finanțelor publice alocate de Consiliu pentru construcția pieței în satul Brînza, raionul Cahul, reprezintă daune considerabile pentru bugetul raional sau nu.  În nota explicativă pregătită de aparatul Președintelui raionului Cahul, este indicat că prin decizia Consiliului Raional Cahul nr. 02/05-IV din 22 martie 2018, a fost alocată suma de 350,0 mii lei Primăriei s. Brînza, pentru lucrări de amenajare a pieței din localitate (pct. 1.5 din decizie). La 26.06.2018 s-a desfășurat licitația publică privind efectuarea lucrărilor de amenajare a pieței din localitate.

În lipsa mai multor acte, primarul satului Brînza a dat indicație agentului economic să efectueze aceste lucrări pe un teren care nu aparține cu drept de proprietate Primăriei s. Brînza.

La 31.10.2018 Primăria s. Brînza a  transferat pe contul agentului economic suma de 170521,50 lei pentru executarea lucrărilor. De către Direcția Generală Teritorială Sud  din cadrul  Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova, a fost pornită cauza penală pe faptul depășirii atribuțiilor de serviciu ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul primăriei s. Brînza.

Aleșii locali nu au motivat necesitatea excluderii proiectului de decizie din ordinea de zi.

Bani din buget pentru investiții capitale

Decizia „Cu privire la ” prevede alocarea de mijloace financiare în valoare de peste 622 mii lei după cum urmează: 

–   280000,0 lei, Gimnaziului-grădiniță ,,S. Rahmaninov”, mun. Cahul, pentru lucrări de reparație а acoperișului la sala de sport”; 

– 200000,0 lei, Liceului Teoretic ,,Р. Rumеаnțev”, mun. Cahul, pentru lucrări de reparație а acoperișului clădirii liceului; 

– 42567,0 lei, Școlii primare,,Alexei Mateevici”, mun. Cahul, pentru implementarea proiectului ,,Sănătatea începe în farfurie” ;  

– 100000,0 lei, Bibliotecii raionale ,,Andrei Ciurunga”, mun. Cahul, pentru implementarea proiectului ,,Spațiu deschis pentru copii și părinți la bibliotecă”.

Totodată, au fost alocați peste 4 milioane lei pentru finanțarea investițiilor capitale conform necesităților instituțiilor și localităților din raionul Cahul.

 Întreprinderile municipale – la raport

Trei decizii aprobate de către aleșii localei vizau activitatea întreprinderilor municipale fondate de către Consiliul raional Cahul. 

Astfel, au fost audiate rapoartele de activitatea a ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cahul ” și a ÎM „Biroul de Prospecțiuni și Proiectare”. Deciziile finale au fost votate cu mari diferențe față de cele propuse de către Aparatul Președintelui, fiind excluse din ambele decizii punctele ce vizează ajustarea statutelor întreprinderilor la cadrul legal actual, fondarea comisiilor de cenzori și a consiliilor de administrare, motivul fiind necesitatea reorganizării totale a acestor 2 entități în alte forme organizatorico – juridice. 

De asemenea, consilierii au aprobat regulamentul privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale în care Consiliul Raional Cahul exercită funcția de fondator, un alt act care urma să fie aprobat  conform legislației naționale.

Monumentele din municipiul și raionul Cahul – protejate de stat

O altă decizie important vizează aprobarea Registrului local al monumentelor de fоr public de categoria В situate în  municipiul și raionul Cahul.

Registrul cuprinde 32 de monumente, busturi, stele, răstigniri și mozaice din raionul Cahul, inclusiv  16 din mun. Cahul. Astfel printre monumentele incluse în registru locale se enumeră Bustul lui Ștefan cel Mare, Bustul lui Mihai Eminescu și 5 mozaice amplasate pe pereții blocurilor locative, dar și clădirile publice din mun. Cahul. 

Lista completă a monumentelor de for public de categoria B situate în mun. și raionul Cahul o puteți vedea aici.

Doi noi șefi a subdiviziunilor CR Cahul  – numiți în funcție

Alte 2 decizii vizau numirea în funcții a 2 conducători ai subdiviziunilor CR Cahul. Este vorba despre numirea în funcție a Șefului serviciului tineret și sport și a Șefului direcției construcții și drumuri. 

Astfel, șef al Serviciului tineret și sport a fost numit Sergiu Crăciun . Acesta a devenit câștigător al concursului de ocupare a funcției vacante anunțate de Consiliul raional Cahul. Luat la întrebări de consilierii raionali, acesta a menționat că este pensionar militar, activează la moment instructor în cadrul Brigăzii 3 Infanterie Motorizată „Dacia” din Cahul, a fost în trecut secretar al Comsomolului și ofițer SIS.  

Pe de altă parte, Șeful direcției construcții și drumuri a fost numit Pavel Maximenco, care anterior a condus o întreprindere locală din domeniul construcțiilor. Pavel Maximenco este și consilier municipal Cahul din partea PSRM.

Numirea în funcție a domnului Maximenco de asemenea a stârnit discuții contradictorii între consilierii raionali. Unii au invocat un presupus conflict de interese motivând că firma pe care o administra a realizat mai multe lucrări în raionul Cahul și ar apărea un conflict la asigurarea garanției post executare lucrări. 

Ambii au  fost numiți în funcție cu majoritatea voturilor consilierilor. 

Suport pentru Fabrica de Brînzeturi 

Consiliul raional Cahul, la ședința trecută a venit cu 2 decizii importante pentru asigurarea funcționării de mai departe a S.A. „Fabrica de Brînzeturi Cahul”, care este în prag de faliment. 

Prima decizie „Сu privire la convertirea datoriilor în aport în capitalul social” prevede transmiterea către Consiliul Raional Cahul (fondator сu cota parte 82,5% din capitalul social) а datoriilor S.A. ,,Fabrica de Brinzeturi din Саhul” față de furnizori; Stingerea datoriilor în sumă de 2000,0 mii lei se va efectua din contul mijloacelor bugetare ale soldului disponibil înregistrat la 31 decembrie 2019 în sumă de 765,0 mii lei și 1235,0 mii lei în urmа redistribuirii mijloacelor bugеtаrе pentru аnul 2020 .

Se aprobă convertirea datoriilor ale S,A. ,,Fabrica de Вrînzeturi din Cahul” în aport în capitalul social din suma executată.   

Decizia prevede preluarea datoriilor S.A. Fabrica de Brînzeturi din Cahul, prin mărirea cotei părți din capitalul social al întreprinderii. Aceasta va permite pe de o parte achitarea datoriilor fabricii către furnizori direct de către Consiliul raional Cahul, iar pe de altă parte va crește valoarea capitalului social, a cotei părți deținute de stat în capitalul social. 

Măsura este motivată de faptul că fabrica se află în pag de faliment, iar conturile acesteia sunt blocate.

O altă decizie importantă care de asemenea vizează Fabrica de Brînzeturi din Cahul este oferirea scrisorii de garanție pentru accesarea de către Fabrică a unui credit de 1,5 milioane lei.  

„Se aprobă acordarea scrisorii de garanție pentru contractarea împrumutului de către SA ,,Fabrica de Brînzeturi din Cahul” în sumă de 1,5 milioane lei. În caz de imposibilitate a rambursării creditului, Consiliul Raional Cahul se angajează ca garant al rambursării creditului respective” se spune în decizia Consiliului. 

Astfel, o injecție financiară de circa 3,5 milioane lei ar facilita ieșirea din criză a întreprinderii.  

Următoarea ședință a Consiliului raional Cahul ar putea avea loc la începutul luni octombrie. 

Author: ziuadeazi.md