Publică un anunț
piatasud.md

Află ce servicii electronice prestează CNAS

Află ce servicii electronice prestează CNAS

Serviciile online prestate de CNAS sunt în continuă creştere şi tind spre a asigura cetăţenilor comoditate şi siguranţă, îndemnându-i să utilizeze mai activ serviciile electronice.

În prezent Casa Naţională de Asigurări Sociale prestează multiple servicii electronice care pot fi accesate pe pagina oficială www.cnas.gov.md

 • E-Cerere Indemnizaţii

(depunerea cererilor pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii):

– indemnizaţia unică la naşterea copilului (cuantumul constutuie 10932 lei începând cu 01 ianuarie 2023),

– indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pentru persoane asigurate până la împlinirea vârstei de 3 ani conform următoarelor opțiuni :

 • până la împlinirea vârstei de 12 luni (cuantumul indemnizației constituie 90% din baza de calcul stabilită),
 • pentru o perioadă de 24 luni (cuantumul indemnizației constituie 60% din baza de calcul pentru primele 12 luni și 30% din baza de calcul stabilită pentru următoarele 12 luni),
 • până la împlinirea vârstei de 3 ani (cuantumul indemnizației constituie 30% din baza de calcul stabilită).
 • Persoanele asigurate urmează să depună și cerere privind acordarea îndemnizației suplimentare lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani (cuantumul constituie 1000 lei începând cu 01 octombrie 2022)

 – indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (cuantumul constituie 1000 lei începând cu 01 octombrie 2022),

– indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină (cuantumul constituie a câte 500 lei pentru fiecare copil începând cu 01 octombrie 2022)

– indemnizaţia paternală.

 • E-Cerere stabilire pensie

(depunerea cererilor pentru stabilirea pensiilor pentru deţinătorii semnăturii electronice/mobile). Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare precum și cele care întrunesc condițiile necesare pentru stabilirea pensiei de dizabilitate, pot depune cererea de acordare a pensiei în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice.

 • E-Cerere reexaminare pensie

 (depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiilor pentru limita de vârstă/dizabilitate pentru stagiul de cotizare). Pensionarii au posibilitatea să depună cererea pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă sau pensiei de dizabilitate pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei.

De la începutul anului curent, la CTAS Cahul au fost depuse 1194 cereri de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă dintre care 361 sunt depuse online, iar la reexaminarea pensiei de dizabilitate din cele 63 de cereri 31 au fost depuse online.

 • Contul personal de asigurări sociale (ACCES CPAS)

(Verificarea declarării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale de către angajator cu reflectarea prestaţiilor sociale şi istoriei relaţiilor de muncă).

 SI ACCES CPAS oferă fiecărui utilizator de sistem posibilitatea de a vizualiza şi, la necesitate a imprima informaţia acumulată la contul personal pentru toată perioada de activitate realizată după 1 ianuarie 1999. Contul personal de asigurări sociale este actualizat lunar și permite persoanelor asigurate să verifice veridicitatea datelor, cu privire la salariu și contribuțiile de asigurări sociale declarate de către angajator. Parola de acces la SI ACCES CPAS este obținută prin adresarea solicitantului la oricare Casă Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) cu prezentarea buletinului de identitate. Parola de acces este generată la momentul adresării și se eliberează solicitantului contra semnătură. În cazul pierderii parolei de acces la SI ACCES CPAS, la adresarea individuală a utilizatorului are loc generarea și eliberarea repetată a unei noi parole de acces la sistem.

 • Calculatorul vârstei de pensionare

(Calcularea datei ieşirii la pensia pentru limita de vârstă) ajută viitorii pensionari să-şi determine vârsta necesară de pensionare, precum şi data ieşirii la pensie.

Remarcă: 

Informaţiile despre condiţiile şi opţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare pot fi accesate și vizualizate în rubricile “Util” şi “Ghidul de utilizare” al serviciului electronic selectat.

Casa Națională de Asigurări Sociale în calitate de prestator de servicii oferă prin intermediul SIA “MPower” posibilitatea de acordare a două tipuri de împuterniciri:

 • Depunerea cererii pentru solicitarea alocaţiei
 • Depunerea certificatului de viață (pentru plata alocaţiei de stat pentru merite deosebite faţă de stat.

MPower este Sistemul informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice”. MPower este un serviciu guvernamental prin care o persoană fizică sau juridică (Reprezentat) poate împuternici o altă persoană fizică sau juridică (Reprezentant) să acționeze în numele și pe seama sa pentru obținerea unui serviciu de la un prestator (CNAS). Sistemul MPower înseamnă acționarea în numele cuiva în sistemele informaționale de stat. Acest serviciu poate fi utilizat și de cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare, care dețin semnătură electronică și care pot acorda împuterniciri de reprezentare unor persoane aflate în țară. Pentru a acorda împuternicirea este necesar de autentificare prin MPass. Serviciul MPower poate fi accesat prin intermediul portalulul www.mpower.gov.md.

Beneficiile serviciului MPower:

 • Acordarea unei împuterniciri de reprezentare într-un mod simplu, sigur și independent.
 • Reducerea efortului financiar și al timpului (!) necesar pentru acordarea unei împuterniciri de reprezentare.
 • Recunoașterea și acceptarea împuternicirilor de reprezentare de toate instituțiile de stat.
 • Posibilitatea de verificare – 24/7 a valabilității împuternicirilor de reprezentare acordate.
 • Posibilitatea de integrare în sistemele informaționale pentru verificarea automată a împuternicirilor de reprezentare acordate.
 • Notificarea prin e-mail, în regim real de timp despre schimbarea statutului împuternicirii acordate.
 • Utilizarea SIA MPower este gratuită.

Articole similare